Системи за сигурност и контрол
Unique 125 kHz – стандарт за технологията RFID

07.10.2022 14:26

Unique 125 kHz – стандарт за технологията RFID

Непрекъснато развиващата се технология RFID (Radio-frequency identification – радиочестотна идентификация) има своите корени от времето на втората световна война. Тогава беше създадена системата IFF (Identification Friend or Foe – за идентификация наш-чужд), чиято цел беше да се определи дали самолетът е "наш" или принадлежи на врага.

 

 

За търговски цели RFID технологията се използва за пръв път през петдесетте и шейсетте години в системите за предотвратяване на кражби в магазините. Тя успешно изпълнява тази функция до наши дни чрез защита на стоките под формата на т.нар. стикери с магнетизиран метал, който активира портите, намиращи се на изхода от магазина.

 

 

RFID чете данни, които се съхраняват в паметта на маркера, известен също като таг/идентификатор. Тагът може да бъде напр. под формата на ключодържател или карта с размер на стандартна платежна карта (фиг. 1), където електронната схема е вградена в пластмасов, гъвкав корпус, който предпазва от течности и механични повреди.

 

 

Фиг. 1. Примерни форми на идентификатори Unique 125 kHz

 

 

Unique 125 kHz е стандарт за технологията RFID, която позволява да се четат и записват данни чрез радиовълни с носеща честота от 125 kHz. Обменът на данни не изисква оптична видимост на картата с безконтактен четец, което е необходимо в баркод системите.

 

 

Във връзка с безжичния пренос на данни Unique картата трябва да съдържа в своята структура (фиг. 2):

1. интегрална схема с ROM памет, която съхранява такива данни, като уникален идентификатор,
2. антена – която осигурява "безжична връзка".

 

 

Фиг. 2. Вътрешна структура на Unique 125 kHz карта

 

1 - Интегрална схема с ROM памет
2 - Антена

 

В процеса на пренос на данни в RFID технологията можем да изброим шест елемента (фиг. 3):

1. Безконтактен четец – захранван с напрежение 9-15 V DC (стандартно 12 V DC), или от USB порт.

2. Предавателно-приемна антена – която генерира електромагнитно поле (EM поле); това обикновено е вградена антена в четеца.

3. EM поле – генерирано от антената на четеца, влияе директно върху диапазона на четене на картите – максимум 15 cm.

4. Безконтактна карта – пасивен маркер, работещ в Unique 125 kHz стандарт; когато идентификаторът е в обхвата на четене на картите от безконтактен четец се индуцира електродвижещата сила, захранваща маркера.

5. Трансфер на данни – напр. на уникален номер от картата до приемната антена на четеца.

6. Получаване на данни и тяхната по-нататъшна обработка от висши системи – напр. за регистриране на времето на влизане/излизане на служителя, отваряне на рамката/вратата, обобщаване на броя отработени часове на ден/седмица.

 

 

Фиг. 3. Схема на действие на системата Unique 125 kHz

 

1 - Безконтактен четец
2 - Антена
3 - ЕМ поле
4 - Безконтактна карта
5 - Трансфер на данни
6 - Получаване на данни

 

Честотата на Unique стандарта влияе пряко върху разстоянието за четене на данни – при 125 kHz максималният диапазон на отчитане е 15 cm. При изчисляване на работния диапазон на цялата система трябва да се вземе предвид максималният диапазон на четене на картите на четеца.

 

 

Unique стандарт 125 kHz се характеризира с 64-битова ROM (Read-Only Memory – памет само за четене). Тези карти са програмирани в производствения процес. 64 бита позволяват записване на 264 = 18 446 744 073 709 600 000 уникални номера (теоретично).

 

 

Избрани приложения на карти Unique 125 kHz:

– организация на работата (контрол на достъпа, мониторинг на работното време, идентификация на служителите, сигурност на помещенията),

– логистика (ускоряване на такива процеси като: идентификация на устройствата, проследяване на логистичните процеси, съхранение, инвентаризация),

– автоматизация на промишлеността (идентификация на подвъзли, полуготови продукти),

– защита срещу кражба,

– селското стопанство (идентификация на животните, присвояване на място за отглеждане и на собственика).

 

 

Предимства

– Системата е много лесна за обслужване и в същото време ефективна.

– Картите и ключодържателите /тагове/ имат корпуси, осигуряващи защита на вътрешните електронни вериги срещу течности и механични повреди.

– Предимство на RFID технологията спрямо системите за баркод – не е необходим визуален контакт между картата и четеца, което дава възможност за пренос на данни, без да се налага изваждането на идентификатора от раницата/чантата.

– Разполагаме с програмируеми тагове.

–Избраните безконтактни четци позволяват обработка на данни, включително да се изчисли времето прекарано от служителя на работното място.

 

 

Недостатъци

– Като се има предвид броят на произведените карти в света е възможно дублиране на индивидуални номера на карти.

– Липсата на сигурност/криптиране на данни, съхранявани в паметта на тагове, може да позволи неразрешено копиране на картата от неоторизирани лица – всичко, което трябва да направите е да запишете идентификационния номер.

– В случай на сближаването на две карти Unique до четеца, никоя от тях няма да бъде прочетена, защото те ще се намесват помежду си (съществуват стандарти, например HITAG, със система против сблъсък, която позволява четене на данни от няколко карти едновременно).

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезна информация

Съвети, Полезна информация за видеонаблюдение, СОТ

Unique 125 kHz – стандарт за технологията RFID

Unique 125 kHz – стандарт за технологията RFID

Непрекъснато развиващата се технология RFID (Radio-frequency identification – радиочестотна идентификация) има своите корени от времето на втората свет Непрекъснато развиващата се технология RFID (Radio-frequency identification – радиочестотна идентификация) има своите корени от времето на втората свет 2022-10-12T08:13:49+03:00 Unique 125 kHz – стандарт за технологията RFID

<table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Непрекъснато развиващата се технология&nbsp;<strong>RFID</strong>&nbsp;(<strong>Radio-frequency identification</strong>&nbsp;&ndash; радиочестотна идентификация) има своите корени от времето на втората световна война. Тогава беше създадена системата&nbsp;<strong>IFF</strong>&nbsp;(<strong>Identification Friend or Foe</strong>&nbsp;&ndash; за идентификация наш-чужд), чиято цел беше да се определи дали самолетът е "наш" или принадлежи на врага.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>За търговски цели RFID технологията се използва за пръв път през петдесетте и шейсетте години в системите за предотвратяване на кражби в магазините. Тя успешно изпълнява тази функция до наши дни чрез защита на стоките под формата на т.нар. стикери с магнетизиран метал, който активира портите, намиращи се на изхода от магазина.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>RFID чете данни, които се съхраняват в паметта на маркера, известен също като таг/идентификатор. Тагът може да бъде напр. под формата на ключодържател или карта с размер на стандартна платежна карта (фиг. 1), където електронната схема е вградена в пластмасов, гъвкав корпус, който предпазва от течности и механични повреди.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Фиг. 1. Примерни форми на идентификатори Unique 125 kHz</p> <p>&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/31629/files/image/fajl.jpg" class="aligncenter" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Unique 125 kHz е стандарт за технологията RFID, която позволява да се четат и записват данни чрез радиовълни с носеща честота от 125 kHz. Обменът на данни не изисква оптична видимост на картата с безконтактен четец, което е необходимо в баркод системите.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><u>Във връзка с безжичния пренос на данни Unique картата трябва да съдържа в своята структура (фиг. 2):</u><br /> <br /> 1.&nbsp;<strong>интегрална схема с ROM памет</strong>, която съхранява такива данни, като уникален идентификатор,<br /> 2.&nbsp;<strong>антена</strong>&nbsp;&ndash; която осигурява "безжична връзка".</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>Фиг. 2. Вътрешна структура на Unique 125 kHz карта</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="50%"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/31629/files/image/fajl-1.jpg" /></td> <td width="50%"> <p>1 - Интегрална схема с ROM памет<br /> 2 - Антена</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><u>В процеса на пренос на данни в RFID технологията можем да изброим шест елемента (фиг. 3):</u><br /> <br /> 1.&nbsp;<strong>Безконтактен четец</strong>&nbsp;&ndash; захранван с напрежение 9-15 V DC (стандартно 12 V DC), или от USB порт.<br /> <br /> 2.&nbsp;<strong>Предавателно-приемна</strong>&nbsp;антена &ndash; която генерира електромагнитно поле (EM поле); това обикновено е вградена антена в четеца.<br /> <br /> 3.&nbsp;<strong>EM поле</strong>&nbsp;&ndash; генерирано от антената на четеца, влияе директно върху диапазона на четене на картите &ndash; максимум 15 cm.<br /> <br /> 4.&nbsp;<strong>Безконтактна карта</strong>&nbsp;&ndash; пасивен маркер, работещ в Unique 125&nbsp;kHz стандарт; когато идентификаторът е в обхвата на четене на картите от безконтактен четец се индуцира електродвижещата сила, захранваща маркера.<br /> <br /> 5.&nbsp;<strong>Трансфер на данни</strong>&nbsp;&ndash; напр. на уникален номер от картата до приемната антена на четеца.<br /> <br /> 6.&nbsp;<strong>Получаване на данни</strong>&nbsp;и тяхната по-нататъшна обработка от висши системи &ndash; напр. за регистриране на времето на влизане/излизане на служителя, отваряне на рамката/вратата, обобщаване на броя отработени часове на ден/седмица.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>Фиг. 3. Схема на действие на системата Unique 125 kHz</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="50%"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/31629/files/image/fajl-2.jpg" /></td> <td width="50%"> <p>1 - Безконтактен четец<br /> 2 - Антена<br /> 3 - ЕМ поле<br /> 4 - Безконтактна карта<br /> 5 - Трансфер на данни<br /> 6 - Получаване на данни</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Честотата на Unique стандарта влияе пряко върху разстоянието за четене на данни &ndash; при 125 kHz максималният диапазон на отчитане е 15 cm. При изчисляване на работния диапазон на цялата система трябва да се вземе предвид максималният диапазон на четене на картите на четеца.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Unique стандарт 125 kHz се характеризира с 64-битова ROM (Read-Only Memory &ndash; памет само за четене). Тези карти са програмирани в производствения процес. 64 бита позволяват записване на 2<sup>64</sup>&nbsp;= 18 446 744 073 709 600 000 уникални номера (теоретично).</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><u>Избрани приложения на карти Unique 125&nbsp;kHz:</u><br /> <br /> &ndash; организация на работата (контрол на достъпа, мониторинг на работното време, идентификация на служителите, сигурност на помещенията),<br /> <br /> &ndash; логистика (ускоряване на такива процеси като: идентификация на устройствата, проследяване на логистичните процеси, съхранение, инвентаризация),<br /> <br /> &ndash; автоматизация на промишлеността (идентификация на подвъзли, полуготови продукти),<br /> <br /> &ndash; защита срещу кражба,<br /> <br /> &ndash; селското стопанство (идентификация на животните, присвояване на място за отглеждане и на собственика).</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Предимства</strong><br /> <br /> &ndash; Системата е много лесна за обслужване и в същото време ефективна.<br /> <br /> &ndash; Картите и ключодържателите /тагове/ имат корпуси, осигуряващи защита на вътрешните електронни вериги срещу течности и механични повреди.<br /> <br /> &ndash; Предимство на RFID технологията спрямо системите за баркод &ndash; не е необходим визуален контакт между картата и четеца, което дава възможност за пренос на данни, без да се налага изваждането на идентификатора от раницата/чантата.<br /> <br /> &ndash; Разполагаме с програмируеми тагове.<br /> <br /> &ndash;Избраните безконтактни четци позволяват обработка на данни, включително да се изчисли времето прекарано от служителя на работното място.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Недостатъци</strong><br /> <br /> &ndash; Като се има предвид броят на произведените карти в света е възможно дублиране на индивидуални номера на карти.<br /> <br /> &ndash; Липсата на сигурност/криптиране на данни, съхранявани в паметта на тагове, може да позволи неразрешено копиране на картата от неоторизирани лица &ndash; всичко, което трябва да направите е да запишете идентификационния номер.<br /> <br /> &ndash; В случай на сближаването на две карти Unique до четеца, никоя от тях няма да бъде прочетена, защото те ще се намесват помежду си (съществуват стандарти, например HITAG, със система против сблъсък, която позволява четене на данни от няколко карти едновременно).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки