Системи за сигурност и контрол
Технически речник

12.10.2022 08:44

Технически речник

3Axis  – възможност за монтиране на камерата в три равнини.


ABS (Adaptive Black Stretch) - Adaptive Black Stretch превръща тъмните зони в
отчетливи образи като тези, наблюдавани от човешкото око.


ABF (Auto Back Focus) - функция за автоматично фокусиране, чрез преместване на
позицията на CCD матрицата. Тази функция се използва при инсталация и
превключване от цветен към черно/бял режим.


АC (Alternating Current) – променлив ток – захранването е с променлив ток
(напрежение).


AES (Automatic Electronic Shutter) – Функция за автоматично усилване на сигнала
при ниска осветеност, която позволява получаването на картина с едно и също
качество, независимо от това дали мястото е тъмно или светло.


AGC (Automatic Gain Control) – автоматичен контрол на амплитудата на
видеосигнала - функция на камерата за регулиране на яркостта на образа и
поддържане на постоянна амплитуда на изходния видеосигнал, независимо от
промените на интензитета на постъпващата светлина.


AI (Auto Iris) – автоматичен ирис - електронно-механична система за контролиране
на отвора на блендата на камерата. Използва се при големи вариации на
амплитудата на постъпващата светлина – от ярка слънчева светлина до нощни
сцени. Системата включва електронни компоненти контролиращи ел. мотор, който
механично отваря/затваря повече блендата спрямо интензитета на светлината. По
този начин електрониката на камерата се опазва от повреди от силна (слънчева и
др.) светлина.


AI (Auto Iris) Lens – автоирисен обектив, който е специално изработен с
функцията да може да контролира количеството на постъпващата светлина чрез
използването на бленда. За използването на тази функция е необходимо камерата
да има вграден порт за захранване с постоянен ток (напрежение) – DC - на
автоирисния обектив.


Auto Back Focus – функция на SONY IP камери и софтуер, позволяваща
автоматично фокусиране на лещите на камерата само при натискането на бутон на
камерата или при задаване на команда от управляващ софтуер. Функцията спестява
време при инсталацията на SONY камери, особено когато камерите са инсталирани
на трудно достъпни места или при неблагоприятни атмосферни условия.


Audio Content Analysis – функция на SONY IP устройства и софтуер за аудио
анализ, която осигурява 360° „аудио наблюдение“ на помещението; аудиофонът на
дадено помещение се записва чрез микрофона в камерата, след което при
активиране на тази функция се анализира всеки шум и се сравнява по спектър и
амплитуда със записания аудиофон и отклоненията от него генерират алармени
събития.


Auto Tracking – автоматично следене – функция за автоматично проследяване на
обекти (хора, автомобили и т.н.); среща се най-често при по-горните класове PTZ
камери.


Auxiliary (AUX) – Допълнителен вход/изход.


ALC (Auto Light Control = Electronic Light Control ) – електронен контрол на
светлината – електронна система в камерата за компенсиране на ефекта от
промените на интензитета на влизащата светлина през обектива и CCD сензора на
камерата. Функцията е част от менюто на камерата и се препоръчва да се активира
при използването на фиксиран обектив или такъв с ръчен ирис (бленда).


AM за охрана на стоки – система за охрана на стоки с работна честота от 58kHz.


ARP (Address Resolution Protocol) – APR е мрежов протокол за намиране на
физическия адрес (например МАС адрес) на дадено мрежово устройство по неговия
IP адрес.


Aspherical Lens – асферичен обектив/леща със симетрична но несферична
повърхност. Тези обективи са по-скъпи и по-сложни за изработка, но намаляват и
понякога елиминират замъгляването на образа, породено от различните типове
разсейване на светлинните лъчи (като примерно spherical aberration) при
традиционните лещи със сферична повърхност.


ATW (Auto Tracing White balance) – функция, която постоянно следи за цветовете
в картината на полезрението на камерата и променя цветовия баланс (спрямо
типа/температурата на белия цвят), с цел по-правилно възпроизвеждане на белия и
оттам другите цветове. Тази функция може да се разбира като по-съвършен тип AWB
(Auto White Balance) с динамично (постоянно променящ се) цветови баланс.
Контролирането на цветовете става в диапазона 2000К-10000К.


ATW Pro – функцията е аналогична на ATW (динамично променя цветовия баланс в
зависимост от типа/температурата на белия цвят в картината в полезрението на
камерата), но с тази разлика, че работи в по-тесен температурен обхват на
цветовете – 2500К-6000К и следователно е по-прецизна и води до по-качествена
картина (при положение, че цветовете са в контролирания температурен диапазон).


AWB (Auto White Balance) – функция на CCTV камери, която осигурява
правилното възпроизвеждането на белия цвят спрямо типа на осветлението в
полезрението на камерата. По този начин се осигурява правилен баланс при
възпроизвеждането на всички цветове. Тази настройка е статична и не се променя,
освен ако потребителят не я смени в менюто на камерата.


Back Up – Функция, която прави копия на информацията, което може да се използва
за възстановяване на оригиналните данни при необходимост.


Balun (BALanced-UNbalanced) – балансиран-небалансиран – устройство, което
служи за интерфейс между балансирани и небалансирани линии за предаване на
електрически сигнали. В CCTV служи за преобразуване на сигнал от коаксиален
кабел (небалансиран сигнал) в сигнал за предаване по усукана двойка (балансиран
сигнал).


Baud (Baud Rate) – символи/пулсове в секунда при предаване на цифрово-
модулиран сигнал.


BLC (Back Light Compensation) – компенсация на фонова светлина – функция на
камерата за намаляване на ефекта на заслепяване (силна фонова светлина), с цел
да се увеличи контраста (видимостта на подробностите) на картината.


BNC (Bayonet Neill-Concelman or British Naval Connector) – в CCTV индустрията
BNC конекторите (куплунгите) се използват като свързващи накрайници (букси) на
коаксиален кабел, по който се предава аналоговият видеосигнал между камери,
цифрови записващи устройства, монитори и др.


Board Lens – обектив за платкова камера; ниска цена, малък размер; обикновено с
фокусно разстояние между 2.5 и 16.0мм.
bps (Bits-Per-Second) - bit/s – битове в секунда – мярка за измерване на
скоростта на дадено информационно трасе или максималното количество цифрова
информация (в битове), която може да се предаде по трасето за една секунда.
Baud (Baud Rate) – символи/пулсове в секунда при предаване на цифрово-
модулиран сигнал.


CCD (Charged Coupled Device) – зарядо-свързано устройство – тип
полупроводникова матрица с фотодиоди, преобразуваща светлината в електрически
сигнал.


C-/CS-Mount Lenses (Lens = обектив) and Cameras – C и CS са стандарти за
резбата и диаметъра на отвора, в който се закрепва обектива към камерата. И двата
типа обективи - C mount и CS mount - са с 1 инч (25.4мм) диаметър на тръбата и 32
нареза на резбата на 1 инч дължина. Разликата е в това, че имат различно “flange
back distance” разстояние – отстоянието между металния пръстен на края на
камерата (където обектива контактува с камерата) и CCD сензора. Това разстояние е
17.5мм при C-mount и 12.5мм при CS-mount обективи. C-mount обектив може да се
монтира на CS-mount камера с помощта на специален допълнителен пръстен (Cring).
CS-mount обектив не може да се монтира на C-mount камера.


CCTV (Closed Circuit Television) – затворена телевизионна система. CCTV е
понятие, най-често свързано с компонентите или цялостната система за
видеонаблюдение.


CF (Compact Flash) card – карта-памет създадена от SanDisk през 1994 г.;
използва се в портативни електронни устройства за запис на аудио/видео и друга
информация (файлове); някои IP CCTV камери имат CF card слот за запис на
видео/аудио.


CIF (Common Intermediate Format) resolution – видео формат на видеосигнала
360x288 пиксела резолюция; използва се най-често като характеристика на DVR при
аналогово видеонаблюдение; използват се и форматите QCIF (176x144) и
4CIF=D1=704x576 пиксела.


Chipset – група чипове (интегрални схеми), изпълняващи взаимосвързани функции.
Понятието е било първоначално създадено за описание на група чипове на дънната
платка (motherboard) на персоналните компютри. В CCTV индустрията често се
използва терминологията DSP chipset, което означава група чипове, изпълняващи
множество функции за обработка и оптимизиране на видеосигнала генериран от CCD
сензора на камерата.


CMOS (Charged Metal Oxide Semiconductor) – поляризиран метал-окис
полупроводник – това е технология с много приложения, едно от които е
изработката на светлочувствителни матрици (сензори) за видеокамери. Общото
сравнение между CCD и CMOS показва, че CCD матриците са с малко по-добра
светлочувствителност и яснота (рязкост) на образа.


CMS (Central Management Software) – софтуер за обединяване на картината от
множество DVR-и, IP камери и сървъри на екрана на един или няколко
видеомонитора. Централизиран софтуер (работна станция), чрез който
потребителите извършват управление на системата, централизиран достъп и
настройки.


Coaxial Cable – коаксиален кабел – най-разпространения кабел за предаване на
аналогов видеосигнал в CCTV индустрията; техническото обозначение за най-често
срещаният тип коаксиален кабел е RG-59.


Codec (COder-DECoder) – кодиращо/декодиращо устройство или програма, която
служи за преобразуване (компресиране) на аналогови видеосигнали в цифрови
(примерно MPEG-4) за запис върху цифров носител (като твърд диск).
Compression – компресия – тип на кодирането на цифровия видеоматериал
(снимки или видео) за запис върху цифров носител (като твърд диск). Примери:
H.264 compression, MPEG-4 compression.


Cone lens – леща с конусовидна форма, подходяща за изработката на обективи за
шпионски камери поради миниатюрния си размер.


CRT (Cathode Ray Tube) – Катодна Лъчева Тръба – устройство за преобразуване
на електрически сигнали в картина; кинескоп (вакумна лампа); една от най-старите
технологии за визуализация.


D1 resolution – резолюция за запис и възпроизвеждане на аналогови видеосигнали
– 720x576 пиксела; D1 = 4CIF резолюция.


Day/Night – Режим на работа на камерите (24 часов). При нормални условия на
осветеност камерата работи в дневен режим – Цветен (Color). При намаляване на
осветеността на камерата превключва в нощен режим – Черно бял (B/W), с цел
намаляване на цветния шум и подобряване на светло чувствителността.


DC (Direct Current) – постоянен ток – захранването е с постоянен ток
(напрежение).


DC Drive Auto Iris Lens – обектив с вграден електромотор, който контролира
отварянето и затварянето на блендата въз основа на анализ на видеосигнала.
Анализът се извършва от електроника в камерата. Електромоторът в обектива се
захранва с постоянен ток (DC) от камерата чрез кабел с 4 жила, който се свързва
към камера чрез унифициран конектор с 4 пина.


DD (Direct Drive) Auto Iris Lens – обектив с вградена електроника за анализиране
на видеосигнала, въз основа на което се контролира отвора на блендата чрез
електромотор (вграден в обектива). Видеосигналът се получава от камерата
посредством кабел с 4 жила (две за видеосигнала и две за захранването – 9VDC),
който се свързва към камера чрез унифициран конектор с 4 крака.


DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture) – система за интелигентен
видео анализ в SONY IP устройства и софтуер. Системата улеснява работата на
секюрити оператора, намалява броя на фалшивите аларми и помага за вземането на
бързи решения. Някои от функциите са: интелигентна детекция на движение,
виртуални линии и зони, изпращане на информация за събития (metadata) отделно
от видеосигналите за по-малко натоварване на мрежата и др. Главното филтриране
на информацията става в софтуера, а не в периферните устройства (камерите).


DEPA Advanced (Distributed Enhanced Processing Architecture Advanced) –
система за интелигентен видео анализ в SONY IP устройства и софтуер. Системата е
подобрена версия на DEPA и осигурява всички предимства на DEPA, но при DEPA
Advanced информацията се филтрира в самите камери и само нужната информация
(metadata) и видеосигнали се изпращат към записващия софтуер. Резултатът е
значително намаляване на трафика в мрежата.


Direct Drive – Технология за задвижване използвана от JVC за техните
моторизирани камери. Технологията позволява високи скорости на задвижване до
500 °/sec. и прецизно управление при високи и при ниски скорости. Direct Drive
камерите се характеризират с много по-тиха работа от камерите използващи ремъци
и зъбни колела за задвижване.


Digital Zoom - Digital Zoom е метод за намаляване (стеснение) на видимия ъгъл на
цифрови фотографски или видео изображения. Цифрово увеличение се извършва
чрез изрязване на изображението до една центрирана област със същото
съотношение, както оригинала.


DIS (Digital Image Stabilization) - функция за цифрово стабилизиране на
картината при размазване на образа от трептения и вибрации, които могат да бъдат
породени от вятър, дъжд и други природни или човешки фактори.


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – Този протокол позволява
автомотично разпределяне и премахването на тези адреси, когато те включват
техните компютри и премахването на тези адреси, когато клиентите ги изключат.


DNR (Digital Noise Reduction) – цифрова система за намаляване на видео шума в
картината.


DNS (Domain Name System) - система, която служи за разпознаване на имена на
компютри, свързани в Интернет. DNS представлява разпределена база от данни, с
чиято помощ се осъществява преобразуването на имена на области – домейни
(domain names) в IP-адреси (напр. 216.109.127.60). По този начин на потребителя
на Интернет услуги не се налага помненето на определени поредици от числа.


DSP (Digital Signal Processor) – цифров сигнален процесор – интегрална схема
(чип), който освен главната обработка на видеосигнала, включва и допълнителни
функции за повишаване на резолюцията и подобряване на картината, като WDR
(широк динамичен обхват), BLC (компенсация за фоновата светлина), HLC
(намаляване на ефекта на силни светлинни източници) и други.


DSS (Digital Slow Shutter) = Sense-Up – технология в CCTV камери за по-голям
(електронен) контрол върху скоростта на затвора, за постигане на по-добра и
детайлна цветна картина при условия на почти пълна тъмнина без използването на
инфрачервено осветление. Степента на увеличение на слабата светлина в нощни
условия е изразена в цифра, показваща колко пъти е увеличението, примерно 64x. С
други думи, 64x означава, че камерата пропуска 64 пъти повече светлина от
нормалното. Тази цифра обикновено варира между 2x и 128x и се настройва в
менюто на камерата. Високите стойности на увеличението могат да доведат до
размазване на движещите се обекти в картината.


Dual Encoding Streams – едновременно предаване на 2 потока от данни
(видео/аудио) с различна резолюция; функция на DVR-и и IP камери; Пример:
функцията осигурява възможността на DVR-a да кодира едновременно два сигнала –
един сигнал с висока резолюция за наблюдение през мрежа, а друг с по-ниска
резолюция за наблюдение през мобилен телефон.


DVR (Digital Video Recorder) – цифрово записващо устройство (рекордер) –
устройство за запис и възпроизвеждане на видео и аудиосигнал върху цифров
носител, най-често твърд диск (HDD – Hard Disk Drive).


DVR Card – платка/контролер за видеонаблюдение и запис на PC. Платката се
вгражда в компютъра и го превръща в цифрово записващо устройство (DVR).
Dynamic range – динамичен обхват – отношението между максималния входен
сигнал и шума, изразено в децибели (отношение Сигнал/Шум – S/N Ratio).


ECLIPSE – функция за затъмняване на ярките области, с цел разкриване на по-ясни
изображения.


EI (Electronic Iris) – електронен еквивалент на автоматичен ирис контрол;
електрониката в камерата симулира отваряне и затваряне на ириса (блендата) чрез
регулиране на затвора (shutter), в зависимост от степента на осветеност в
полезрението на камерата; функцията е полезна в случаите, в които на камерата е
инсталиран фиксиран обектив (без автоирис функция).


ELC (Electronic Light Control = Auto Light Control) – електронен контрол на
светлината – електронна система в камерата за компенсиране на ефекта от
промените на интензитета на влизащата светлина (през обектива и CCD сензора на
камерата). Функцията е част от менюто на камерата и се препоръчва да се активира
при използването на фиксиран обектив или такъв с ръчен ирис (бленда).


eSATA (External Serial Advanced Technology Attachment) – интерфейс за
свързване на външни твърди дискове към компютърни устройства. Осигурява до 3
пъти по-бърз трансфер на данни от USB 2.0 или Firewire 400. Някои модели DVR-и
имат eSATA куплунг за свързване на външни твърди дискове (масиви).


Ethernet – група от цифрови технологии за връзка и обмен на данни между
компютърни мрежови устройства, свързани в LAN мрежа. Отнася се до цялата
фамилия от LAN устройства, които покриват стандарта IEEE 802.3.
Ethernet port = LAN jack – женска букса за свързване с LAN (Cat.5) кабел;
вход/изход за сигнали които се изпращат между мрежовите устройства в LAN или
WAN.


EXview HAD CCD sensor – технология на SONY за изработка на CCD сензори.


EXview CCD сензорите се отличават с подобрена ефикасност на преобразуване на
светлинната енергия в електрическа (better QE = Quantum Efficiency) в диапазона от
видимата светлина най-близък до инфрачервените лъчи (NIR = Near InfraRed). При
този сензор е подобрена до 2 пъти чувствителността към светлината във видимата
област и до 4 пъти в IR област в сравнение със стандартния SuperHAD CCD сензор.


Eye-ball camera – камера тип “човешко око“ – вид куполна камера с дизайн
наподобяващ формата на око.
ezRecord – функция на DVR-те на Dynacolor, при която се задава колко дни запис
потребителя желае да има, след което устройството автоматично изчислява с какви
кадри и качество да записва, за да има толкова дни запис спрямо броя на камерите
и тоталното налично пространство на твърдия диск (или дискове).


Face recognition – функция за разпознаване на лица.


Factory default – първоначалните настройки на апаратура/софтуерна програма;
фабрична настройка („както е излязла от завода“).


Fail-safe – устройство (или функция), което в случай на техническа повреда или
спиране на ел. захранването предотвратява повреди на друга апаратура или
вреда/нараняване на хора. В областта на контрола на достъпа функцията се среща в
описанието на четци и означава, че вратата ще бъде автоматично отворена от
заключващия механизъм в случай на повреда или спиране на ел. захранването.


Fail-secure – устройство (или функция), което в случай на повреда или спиране на
ел. захранването работи по такъв начин, че да ограничи някаква функция или
операция. В областта на контрола на достъпа функцията се среща в описанието на
четци и означава, че вратата ще бъде автоматично затворена от заключващия
механизъм в случай на повреда или спиране на ел. захранването.


Fish-eye lens – обектив „рибено око“ – обектив с голям ъгъл на виждане за
покриване на голяма площ (полусфера, 180° FOV – Field Of View).


Fixed Lens – обектив с фиксирано фокусно разстояние.


FLC (Flickerless) – функция на CCTV камери, която премахва трептението на
картината породено от честотата на вертикалното сканиране на видеосигнала, която
е 50Hz за PAL и 60Hz за NTSC.


Flip (auto-flip) – функция на PTZ камерите, осигуряваща автоматично вертикално
преобръщане на изображението в момента, в който обектива на камерата се завърта
надолу и преминава през най-ниската точка.


FLIR (Forward-Looking InfraRed) – технология за пасивна детекция на
инфрачервеното (топлинното) излъчване от хора, животни и предмети. Това е
популярна технология, използвана в така-наречените thermal cameras, които
работят на този принцип, за да генерират видео изображение при пълна тъмнина,
мъгла или други възпрепятстващи атмосферни условия.


F-number (F-stop) – “скорост“ на обектива. Всъщност това е цифра, получена от
фокусното разстояние разделено на ефективния диаметър на блендата. Малък Fnumber
означава „по-бърз“ обектив и по-малък диаметър на отвора на блендата.
Примери за F-number: f/1.4, f/2, f/2.8 и т.н., където „f“ e фокусното разстояние.
Целта на създаването на това понятие е унификация - при даден F-number всяка
камера да пропуска едно и също количество светлина, независимо от разликите във
фокусното разстояние на обективите на различните камери.


Focal length – фокусно разстояние – разстоянието (в милиметри) между
физическия център на обектива (лещата) и CCD сензора. Това число е показател за
ъгъла на виждане на камерата. По-малко число означава по-широк ъгъл на виждане
и обратно.


FOV (Field Of View) – поле на виждане на камерата. Може да се измери
вертикално, хоризонтално или диагонално.


FPS (Frames Per Second) – брой кадри в секунда при запис или възпроизвеждане
на видео.


FTP (File Transfer Protocol) - протокол от тип клиент-сървър, предоставящ
възможност за обмяна на файлове между машини, свързани в локална мрежа или в
Интернет. Протоколът за трансфер на файлове използва TCP за комуникация между
клиент и сървър. Клиентът е специално разработена програма, чрез която се
предоставя лесен начин за използване на възможностите за комуникация.
Съществуват множество FTP-клиенти, които могат да се ползват безплатно и такива,
които са платени. Повечето от тях са графични, като малката част текстови
(конзолни) клиенти са предназначени за специалисти с по-задълбочени познания за
FTP или са предназначени за строго специфични системни задачи. Протоколът
предоставя възможността за изпълняване на операции на сървъра като показване на
съдържанието на директории, смяна на директорията, създаване на директории и
триене на файлове.


Full HD (High Definition) video – видео с висока резолюция – видео, при което
картината се състои от 1080 хоризонтални линии (1080p), резолюцията е 1920x1080
пиксела. (2.1 Mpix във формат 16:9)


Full Triplex – при DVR, това е едновременно извършване на три функции: запис,
преглед на запис и визуализация.


GPS (Global Positioning System) – система за глобално позициониране на обекти
на и до земята; системата е безплатна за използване с GPS приемник навсякъде по
планетата, по всяко време; системата се поддържа от спътници на САЩ; изисква се
пряка линия на видимост от обекта до поне 4 спътника за получаване на акуратна
информация.


GPRS (Genеral Packet Radio Service) - добавка към GSM за пакетно предаване на
данни в мобилна мрежа. Всеки 2G/3G потребител ползва GPRS. 2G предава данни
със скорост 56-114 kbit/s. Плаща се на мегабайт. GPRS предава данните си по метода
най-добър опит и не дава гаранции за надеждно предаване, както е при GSM; 2G
клетъчни системи заедно с GPRS често са назовани като 2.5G, т.е. това е технология
между две генерации мобилнa телефония (2G и 3G). GPRS предоставя скромна
скорост на предаване, като предава по неизползвани времево-разделени за
многократен достъп канали (TDMA) в GSM системата. Така GSM мрежите са
единствените, които позволяват GPRS. Първоначално стандартизиран от ETSI сега се
поддържа от 3GPP.


Ground Loop – нежелан ток в проводник, свързващ две точки, които принципно
трябва да са с еднакъв потенциал (който най-често е маса/земя). В аудио и видео
устройствата наличието на Ground Loop се изразява в аудио/видео шум, поради
което се налага използването на изолиращи трансформатори и балуни (Ground Loop
isolators).


„G” sensor – електромеханично устройство, което измерва ускорение; позиционен
сензор; в CCTV индустрията се използва в мобилни устройства като датчик за
преобръщане или удар (ПТП), като устройството отчита даденото събитие като
тригер за аларма или начало на запис.


GUI (Graphical User Interface) – потребителски интерфейс, където детайлите на
операцията са графично визуализирани, и повечето операции могат да бъдат лесно
направени с мишка.


GUI (Graphical User Interface menu) – графично меню.


HAD (HAD CCD sensor) – Hole-Accumulation Diode – технология за изработка на
CCD матрици. Super HAD CCD е разработка на SONY и е ново поколение CCD сензор
с подобрена ефикасност на преобразуване на светлината в електрическа енергия.
(по-добра QE = Quantum Efficiency).


Hands-free – устройството може да бъде управлявано без ръце. При видео/аудио
домофонните системи тази функция се среща в описанието на видеомонитора и
означава, че ако някой позвъни, домакинът може да отговори на обаждането по
домофона само чрез натискане на един бутон, т.е. видеомониторът няма слушалка.


HD (High Definition) video – видео с висока резолюция – видео, при което
картината се състои от 720 хоризонтални линии (720p), резолюцията е 1280x720
пиксела.


HDTV 1080 (1920x1080) – FULL HD - определя резолюция от 1920x1080 пиксела с
висока цветова прецизност във формат 16:9, като се използва презредово или
прогресивно сканиране при 25/30 Hz и 50/60Hz.


HDTV 720p (1280х720) – HD Ready - определя резолюция от 1280x720 пиксела с
висока цветова прецизност във формат 16:9, като използва прогресивно сканиране
при 25/30 Hertz (Hz), което съответства на 25 или 30 кадъра в секунда, в зависимост
от страната и 50/60 Hz (50/60 кадъра в секунда).


HD Ready (720p) - Стандарт за резолюция, общоприет в областта на
мегапикселовото (HD) цифрово видео. Равнява се на 1280х720 (1.0 Mpx във формат
16:9)


HDD (Hard Disk Drive) – твърд диск; служи за запис на информация на магнитен
принцип; това е основния носител върху който се записват видео и аудио сигналите
в цифровите записващи устройства (DVR).


HDMI (High Definition Multimedia Interface) – стандарт за цифров пренос на
аудио- и видеосигнали по един кабел; информацията се предава с най-високото
качество, в некомпресиран вид; HDMI кабелите са със специални
накрайници/куплунги с 19 пина.


HiPoE (High Power Over Internet) = PoE+ (PoE plus) – стандарт за осигуряване
на захранване до 25.5W за IP камери посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира
нуждата от отделно захранване на IP камерата; официалното обозначение на
стандарта е IEEE 802.3at-2009.


HLC (HighLight Compensation = HLM (High Light Mask)) – компенсация за
силна светлина - функция за подобряване на детайлите в картината в случаите, в
които в полезрението на камерата има източници на силна светлина. При нормални
ситуации, те биха „засенчили” големи участъци от картината, в които много
подробности ще останат невидими. С помощта на HLC функцията обаче, източниците
на светлина могат да бъдат изкуствено затъмнени, което довежда до значително
подобрение във видимостта на детайлите не само около светлите участъци, но и в
цялата картина.


Horizontal resolution – Хоринзонтална резолюция – възможността на
видеокамерата или мониторната система да предава (отчита и записва) детайлите в
хоризонтално направление. Като минимално изисква за целите на телевизионно
излъчване е приет долен праг от 500 реда хоризонтална резолюция. Над 800 реда се
приема за оптимално ниво на качество на телевизионното изображение.
Housing – в CCTV индустрията означава кожух, който се използва най-често за
външен монтаж на камерата, за да я предпази от външни атмосферни влияния.
Кожухът може да има вградено отопление и/или вентилатор.


H.264 – стандарт за видео компресия. Познат е и като MPEG-4 Part 10 и AVC
(Advanced Video Coding). Намалява размера на записаните файлове (без загуба на
качество) с 80% в сравнение с тези с MJPEG компресия и 50% с MPEG-4 компресия.
H.264 е най-използваният стандарт за видео компресия в CCTV.


HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – мрежов протокол, от приложния слой на OSI
модела, за пренос на информация в компютърни мрежи; OSI (Open System
Interconnect Basic Referrence Model) е теоретичен модел, предоставящ примерно
принципно описание за начина на комуникация и строежа на компютърни мрежи);
създаден като средство за публикуване на HTML страници, HTTP протоколът довежда
до формирането на Световната уеб мрежа. Разработването на протокола е било
координирано от Уеб консорциума (World Wide Web Consortium) и IETF (Internet
Engineering Task Force), завършвайки с публикуването на серия от заявления за
обсъждане (RFC), от които RFC 2616 (от юни 1999) е със статут на стандарт и описва
HTTP/1.1 — най-новата и с най-широка употреба HTTP версия.


Hyper HAD CCD – Съвременен тип високочувствителен CCD – преобразувател с
микропризми върху всеки елемент на CCD – матрицата. При него се избягва т. нар.
“smear” в изображението – вертикална светлинна ивица.


i-VMD (intelligent Video Motion Detection) – функция за разкриване на оставени и
липсващи обекти, промяна на сцената и др.


IEEE 802.11 - Семейство от стандарти за безжични мрежи. 802.11 стандарт
поддържа 1 или 2 Mbit/s скорост на предаване на данните в честотна лента 2,4 GHz.
IEEE 802.11b поддържа 11 Mbit/s скорост на предаване на данните в 2.4 GHz лента, а
802.11a позволява до 54 Mbit/s на 5 GHz обхват


IK Rating – рейтинг за изразяване на нивото на защита на корпуса на CCTV
устройството от механичен удар, описан в международния стандарт IEC62262:2002;
рейтингите в CCTV индустрията засягат предимно нивото на вандалоустойчивост на
камерите и варират между IK00 и IK10; най-високото ниво на устойчивост е IK10,
което означава, че камерата може да устои на удар с чук с тегло 5 кг от разстояние
40см (стандартния тест е с „падащ“ чук от височина 40см или удар с чук, движещ се
като “махало“).


Image Sensor – светлочуствителна матрица; друго име за CCD сензор.


Initialize (boot) – подготовка на апаратура/система за пуск; задаване на начална
стойност за променлива в компютърна програма; форматиране на диск/карта.


IP (Internet Protocol) – Интернет протокол.


IP Rating (International Protection rating, Ingress Protection rating) – рейтинг,
обозначаващ степента на защитеност на дадено електрическо устройство от
проникване на твърди предмети (от 50 мм до прах) и вода в него. Пример: IP67.
Първата цифра показва степента на прахозащитеност (от 0 до 6), а втората степента
на водозащитеност (от 0 до 8). В дадения пример първата цифра е 6, което показва,
че продуктът е напълно прахозащитен. Втората цифра е 7, което показва, че
продуктът е водозащитен и дори може да работи под вода до 1м дълбочина.
Максимално защитените продукти са с рейтинг IP68. Дадена камера се счита за
водоустойчива, ако IP рейтинга и е IP66, IP 67 или IP 68.


IR Cut Filter - IR Cut Filter е цветен филтър, който блокира инфрачервената
светлина, за да се получат по-реалистични цветове.


IR Corrected Lens – някои „Ден/Нощ” камери са оборудвани със специални
обективи, които имат корекция за различното фокусно разстояние на дневната и
инфрачервената светлина. Резултатът е ясна дневна и нощна картина с отличен
фокус.


IR Infrared Light (или IR illumination) – инфрачервено осветление –
инфрачервено осветление с честота на вълната по-ниска от тази на видимата
светлина (850~950nm), генерирано от светодиоди. Използва се за осветяване на
района на полезрението на камерата за нощно наблюдение. Инфрачервената
светлина не може да бъде детектирана (видяна) от камери в цветен режим. Поради
тази причина камерите с инфрачервено осветление автоматично превключват в
черно-бял режим за нощно наблюдение.


IR LEDs – инфрачервени диоди (осветление).
Iris (aperture) – бленда – механично устройство, което контролира количеството
светлина попадащо върху CCD сензора.


IT (Interline Transfer) CCD – основна технология на производство на CCD матрици,
при която информацията се предава последователно ред по ред към Serial Shift
Register и оттам към видео усилвател.


JPEG – Joint Photographic Experts Group – стандарт за кодиране и компресия на
снимки. В CCTV се компресират индивидуални кадри.


JPEG 2000 - стандарт за кодиране и компресия на снимки, подобен на JPEG.
Стандартът е създаден с цел подобряване на вече съществуващия JPEG стандарт, за
повече гъвкавост и възможности за манипулиране на компресията (и
изображението). Пример: Ако се спре потокът от информация, кодирана с JPEG 2000,
на изхода пак ще има цялостно изображение, макар и с по-ниска резолюция, защото
при JPEG 2000 информацията се предава на слоеве (scalable codestream). При ниско
ниво на компресия качеството на изображението е подобно на това на JPEG, а при
по-високо ниво на компресия качеството е малко по-добро от JPEG. Компресията
JPEG 2000 може да работи в два режима – със или без загуба на информация (lossy
or lossless compression).


kHz (kilohertz) = 1000 Hz – честота 1000 херца.


LAN (Local Area Network) – локална мрежа за компютърни устройства. Всички
устройства в една и съща LAN мрежа използват една и съща линия (жична или
безжична) за комуникация помежду си.


LCD (Liquid Crystal Display) – течно-кристален дисплей – служи за
визуализация на видео; широко разпространена технология за CCTV дисплеи.


LED (Light Emitting Diode) – светодиод.


Lens – леща, обектив.


Lens mount – тип на монтажа на обектива към камерата. Може да е един от двата
типа – C-mount или CS-mount (вижте определенията в секцията за буква -C-).


LPR (Licens Plate Recognition) - Функция за разпознаване на регистрационни
номера.


LSC (Lens Shading Compensation) – функция за компенсиране на нивото на
изходния видеосигнал, който е с намалена амплитуда поради физическото
„засенчване“ в краищата на лещите, което намалява нивото на пропусканата
светлина към CCD сензора.
Luminance – част от видеосигнала, носеща информацията за черно-бялото
(осветеността).


Lux – единица за измерване на минималната светлочуствителността на камерата.
Мярката е във foot/candle (foot = фут = 30.48см, candle = свещ). Пример за
светочуствителност на Day&Night камера: 0.01 Lux.


MAC (Media Access Control) address – поредица от цифри и букви за
идентификация на физическо мрежово устройство; номерът се създава най-често от
хардуерния производител и може да се намери във firmware на устройството (напр. в
постоянната памет „само за четене“ (ROM memory) на устройството).


Mechanical (IR cut, IRC) filter – механичен инфрачервен филтър – филтър за
инфрачервената светлина. През деня този филтър е пред CCD/CMOS сензора на
камерата и блокира постъпващите инфрачервени лъчи, а за нощно виждане се
премахва (по механичен път) и по този начин се пропускат инфрачервените лъчи от
светлината, което значително увеличава видимостта при нощни условия. Наличието
на такъв филтър оскъпява камерата, но генерираната картина е по-добра в
сравнение с камера без такъв филтър.


Megapixel - един мегапиксел е равен на един милион пиксели. Един пиксел е
елемент на картината. Колкото повече са пикселите, толкова по-висока е
разделителната способност на изображението.


Microbolometer – детектор за инфрачервена радиация (топлина) в термичните
(thermal) камери; аналог на CCD сензора при видеокамерите.


Minimum illumination - минималната осветеност е начин да измерим
чувствителността
на камерата т.е. при колко слабо осветление камерата все още вижда
изображението.


Mirror – огледало – функция на камерата, позволяваща обръщане на образа както
в огледало (лявото става дясно и обратно) или функция за записване на две
огледални копия информация на две различни места.


MJPEG (Motion JPEG) – стандарт за предаване на видеосигнал като поредица от
снимки. Един от често използваните методи за трансмисия на видео в IP CCTV
(мрежови (IP) камери, енкодери и записващи устройства).


Motion Detection - Функция, която дава сигнал при появата на движение.


Motion JPEG - Предлага форматирането на видеофилма като последователност от
JPEG изображения. Изключителното качество на всяко отделно изображение,
форматирано чрез JPEG е гаранция за качеството на целия видеофилм.
MPEG4 (Moving Experts Group) - MPEG-4 разполага с повече инструменти, които
свеждат до
минимум скоростта на трансфера на данни, необходима за достигане определено
качество на изображение. В сравнение с MJPEG работи с по-малко дисково
пространство, но повече в сравнение с H.264.


MTBF (Mean Time Between Failure) - характеристика на електронните продукти,
параметър за надежност. Указва минималното време между два отказа в следствие
на повреда. Измерва се в часове.


Multicast streaming – метод за изпращане на поток от информация (видео/аудио)
по Интернет на принципа „един-към-много“; информацията се изпраща от един
сървър към един IP адрес и клиентите могат да гледат/използват информацията само
от този IP адрес; една от стандартните функции в менюто на IP камери; Multicast
streaming е за предпочитане когато се очакват голям брой клиенти за едновременно
наблюдение; методът е за предпочитане при бавна мрежа (LAN).

ND (Neutral Density) filter – филтър „неутрална наситеност/гъстота“ –
прозрачен или сив филтър в CCTV обективи, предназначен за работа с
високочувствителни камери. Филтърът ограничава интензитета на постъпващата
светлина и позволява по-добър контрол при използването на по-бавен затвор и по-
дълга експозиция, за по-добра видимост при ниска осветеност.

Network Camera = IP (мрежова) камера.

NTSC (National Television System Committee) – телевизионен стандарт (подобен
на PAL), който се използва в САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван и др.
Optical Zoom - при оптично увеличение фокусното разстояние на обектива се
разширява и отдръпва назад, така се подсилва изображението, като разделителната
му способност остава същата.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) – форум за изготвянето на
универсален глобален стандарт за интерфейс между физически IP CCTV устройства.
Форумът е създаден през 2008 г. от SONY, BOSCH и AXIS. Към началото на 2011 г.
вече над 100 световни компании са се присъединили към форума. Практическо
приложение: различни марки IP камери могат да се контролират и записват от един
IP софтуер.

OSD (On-Screen Display) – екранно меню.

OSD Menu (On Screen Display) - визуализация на set up информация или
инструкции върху
монитора.

PAL (Phase Alternate Line) – телевизионен стандарт; изменение на фазата по
редовете. 625 хоризонтални линии тв кадрова разгъвка, 50 полукадъра в секунда
(два полукадъра съставят един цял кадър – frame). От 625–те хоризонтални линии,
само 576 се използват за изображение. Останалите съдържат допълнителна
информация, като пример за VITC (вертикалния интервален тайм-код) и
синхроимпулсните.

Pan - панорамирането на камерата на ляво или на дясно.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) slot – слот
за PCMCIA (PC) карта.
PCMCIA card = PC card – тип карта за съхраняване на информация. Освен като
памет, PCMCIA картата може да бъде изработена да изпълнява функциите на модем
или устройство за свързване към компютърна мрежа (network card).

Pinhole lens – леща/обектив с миниатюрни размери (1.58мм диаметър), подходящ за
използване в скрити/шпионски камери.

PIP (Picture-In-Picture) – картина в картина - функция на CCTV камери и видео
монитори, при която на един екран се виждат две картини, обикновено с различна
големина. Картините могат да бъдат от различни камери (канали) или от различни
участъци от полезрението на камерата.

P-Iris - Обектив с автоматична бленда, контролирана от стъпков двигател. Камерата
сама прецизно контролира позицията на ириса с цел постигане оптималнo качество
на изображението.

PIR (Passive InfraRed) – технология за детекция на топлинното (инфрачервено)
излъчване от хора, животни и предмети; използва се в детектори на движение.

Pixel – най-малкият елемент от картина или 1 сензорен елемент от CCD.

PoE (Power Over Internet) – стандарт за осигуряване на захранване до 15.4W за

IP камери посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира нуждата от отделно захранване
на IP камерата; официалното обозначение на стандарта е IEEE 802.3af-2003. Има и
версия на стандарта за осигуряване на по-високо захранване – до 25.5W, който се
нарича PoE+ (PoE plus) или HiPoE.

Pos (Point of Sale) - електронно устройство за обмен на данни, което има връзка
към сървър или интернет.

Power zoom – remote zoom – възможност за дистанционно зумиране
(увеличение); промяна на Field-Of-View (FOV) = размера на полето/ъгъла на
виждане на камерата.

P-P (Peak to Peak) – връх до връх - волтажът измерен от върха на положителния
импулс до върха на отрицателния импулс при променливо напрежение. В CCTV най-
често номиналното ниво на видео сигнала, който се предава и приема от
устройствата е с максимална амплитуда 1Vp-p.

Preset positions – предварително зададени позиции в пространството, към които

PTZ камерата може да се насочи/позиционира в даден момент от време въз основа
на програмиране от потребителя. Типичния брой Preset positions за една PTZ камера
е 64-255.

Protocol - протокола описва поредицата от процедури, които трябва да бъдат
спазени при предаването или приемането на информация.

PTZ (Pan/Tilt/Zoom) camera – високоскоростна куполна камера, която може да се
върти по 2 оси - Pan – хоризонтално (обикновено 360°) и Tilt – вертикално
(обикновено 0-90°), както и Zoom – възможност за зумиране (оптическо
увеличение), примерно 12x (пъти), 22x, 36x и т.н.

QCIF (Quarter Common Intermediate Format) - QCIF e стандартен размер за
изображение, заснето от ниско резолюционни дигитални камери или видео камери.

QCIF изображенията са 176 пиксела широки и 144 пиксела високи (176 x 144). QCIF
е по-малък от CIF, QVGA и VGA.
Quad processor – устройство, което приема видеосигналите от 4 камери и ги
преобразува в един изходен.видеосигнал за едновременно показване под формата
на 4 малки прозореца на екрана на един монитор.

RCA - означение на тип звуков куплунг.
Realtime DVR – цифрово записващо устройство, което може да записва видеосигнал
с 25 кад./сек. (максималните кадри в секунда за PAL стандарта), което осигурява
най-плавното движение при плейбек, т.е. скоростта, с която движението се случва е
същата, с която ще се види при гледането на записа.

Remote zoom = Power zoom – дистанционно контролиране на увеличение.

Resolution - степента, до която е възможно да се различи или запише най-финия
детайл на изображението. По този начин хоризонталната разделителна способност
(резолюцията) на една видеокамера може да бъде измерена чрез броя на видимите
вертикални линии, които се изобразяват по дължината на екрана.

RF за охрана на стоки - система за охрана на стоки с работна честота от 8.2MHz.

RFID (Radio Frequency IDentification) card – безжична карта за комуникация
чрез радиовълни; безконтактна карта в системите за контрол на достъп.

RSM (Real Shot Manager) – софтуер на SONY за контрол и запис на IP камери.

RS-232 (Recommended Standard 232) – комуникационен стандарт за
последователно предаване на данни; използва се най-често в компютърни
устройства; използва конектори с 15 крака. В слаботоковата техника RS-232 често
се използва за комуникация в системите за контрол на достъп между контролния
панел и четците. Кабелите с RS-232 комуникация обикновено не са повече от 15м на
дължина.

RS-422 (Recommended Standard 422) – стандарт за предаване на информация по
усукана двойка до 1200м (диференциален метод); често се използва за удължаване
на обсега на RS-232 комуникация.

RS-485 (Recommended Standard 485) - стандарт за предаване на информация по
усукана двойка до 1200м (диференциален метод); за разлика от RS-422, стандартът

RS-485 позволява множество устройства да се свържат с един и същи кабел и само
някои от тях да „отговарят“ на специални пакети от информация, които са изпратени
едновременно към всички устройства. Това се постига чрез Master/slave
(господар/роб) конфигурация, където всички „slave“ устройства си имат отделен
адрес. Тази технология е широко разпространена за дистанционно контролиране на

PTZ (високоскоростни куполни) камери.

RTP (Real-time Transport Protocol) - RTP е мрежов протокол, който определя
стандартен формат на пакета за доставяне на аудио и видео данни по Интернет. Не е
определен стандартен ТСР или UDP порт за комуникация на протокола.

Router – рутер (маршрутизатор) - физическо устройство, което се управлява
обикновено чрез уеб браузър и служи за контролиране на трансмисията на
информация между компютърни устройства в (и между) различни локални мрежи
(LAN) и интернет. Една от най-важните функции на рутера е да определи
следващата точка, към която ще изпрати следващия пакет от информация. В
домашни условия рутерите се използват за свързване на няколко компютъра в една
мрежа, която чрез рутера се свързва към модем и оттам към WAN = Wide Area

Network = Интернет. Понякога рутера и модема са вградени в една кутия и се
предлагат като едно устройство. Връзката между рутера и различните компютърни
устройства може да е жична или безжична, в зависимост от дизайна на рутера.
Saturation – наситеност (на цветовете).

SD (Secure Digital) card – вид карта-памет, разработена през 1999 г. от Panasonic,
SanDisk и Toshiba. Стандартната SD карта може да бъде с 4GB максимум капацитет.
Картите от тип SDHC (Secure Digital High Capacity) могат да бъдат с капацитет до
32GB, а картите от типа SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) могат да бъдат с
капацитет до 2TB. И трите типа карти са с един и същ корпус, но не са напълно
съвместими помежду си (разпознаването на картите зависи от възможностите на
четеца).

SDI (Serial Digital Interface) - интерфейс за цифров обем на данни.

SDNR(Super Digital Noise Reduction) - софтуерна функция на камерата за
намаляване на шума във видеообраза. Полезна при намалена осветеност, когато се
появява шум.

SECAM (SЕquential Couleur AMemorie) – телевизионен стандарт, използван във
Франция, Русия и други страни, които не използват PAL или NTSC. Стандартът
използва 650 сканиращи линии и 25 кад./сек.

Sense-Up = DSS (Digital Slow Shutter) – технология в CCTV камери за по-голям
(електронен) контрол върху скоростта на затвора за постигане на по-добра и
детайлна цветна картина при условия на почти пълна тъмнина, без използването на
инфрачервено осветление. Степента на увеличение на слабата светлина в нощни
условия е изразена в цифра, показваща колко пъти е увеличението, примерно 64x. С
други думи, 64x означава, че камерата пропуска 64 пъти повече светлина от
нормалното. Тази цифра обикновено варира между 2x и 128x и се настройва в
менюто на камерата. Избирането на високи стойности на увеличението може да
доведе до размазване на движещите се обекти в картината.

Server – сървър – компютърна програма, която осигурява услуги на други програми
от същия или от други компютри; означава и компютър, на който е инсталирана тази
(сървърна) програма.

Shutter speed - Времето през което трае експозицията на изображението. Във
видеокамерите това се постига с електронни вериги и цифри. Обикновено, при
достатъчно силна светлина, колкото по- висока е скоростта на снимане, толкова по-
ясно и фокусиранано е изображението.
Simplex, Duplex, Triplex, Quadruplex и т.н. – показва колко функции
едновременно може да се изпълняват от един DVR.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – TCP/IP (интернет) стандарт за обмен
(изпращане и получаване) на електронна поща. Определя стандарта на
съобщенията, които един SMTP (Mail) клиент от своя компютър може да използва, за
да изпраща електронна поща до SMTP сървър на друг компютър.

S/N ratio (Signal-to-Noise ratio) – отношение сигнал/шум – показател за
качеството на видеосигнала; показва съотношението между амплитудата на
видеосигнала спрямо видео шума, в логаритмична зависимост; изразява се в
децибели (dB). Типичните рейтинги за S/N ratio на CCTV камери са между 48 и 52dB.
При някои от новите поколения IP камери тези стойности могат да достигнат 84-
125dB.

SNMP (Simple Network Management Protocol) - протокол за управление на
мрежи, част от стека от протоколи TCP/IP. Състои се от набор от стандарти за
управление на мрежата, протокол от приложния слой, схема на база данни и набор
от обекти за пренос на данни.

Spot Monitor - допълнителен изход при DVR-те за монитор.

SSL (Secure Sockets Layer) - криптографски протокол за връзка клиент-сървър,
разработен от Netscape Communications Corporation за пренасяне на информация
през Интернет. Протоколът осигурява защита на предаваната информацията между
клиента и сървъра като я криптира чрез асиметричен алгоритъм с публичен ключ.
При този тип алгоритми се използват два ключа като единият е известен само на
едната страна (сървъра при SSL) а другият е публичен т.е. достъпен за всеки. SSL се
грижи за това изпратената информация да остане непроменена и я изпраща само до
сървъра, за който е предназначена. Поддържа се от почти всички съвременни
браузъри, приложения работещи в клиент-сървър среда както и много устройства за
комуникация. Web сайтове, които работят с този протокол, обикновено имат URL с
префикс "https:", вместо "http:". SSL е функция в менюто за мрежовите настройки на
IP камера.

Super HAD (Super Hole-Accumulated Diode) - технология, която позволява до два
пъти по-добра чувствителност и 6dB по-добро премахване на размазването на
картината в
сравнение със CCD.

Touchscreen – тъч-скрийн – екран с възможността да детектира докосване, както
и позицията на точката на допир. Тази функционалност се използва за различни
настройки и управление на устройството.
Tour (или „guard tour“) – функция „обход/тур“, при която PTZ камерата
автоматично прави обход през предварително зададени позиции (Preset positions),
или с произволен (случаен) ред на обхожданите позиции. Колко време камерата ще
се задържи на всяка позиция се програмира от потребителя.

TCP (Transmission Control Protocol) – група от правила за предване на пакети от
информация през Интернет.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - мрежов протокол за
управление на обмена на информация през Интернет.

TFT (Thin Film Transistor) – технология използвана в производството на видео
дисплеи - представлява вариация на LCD технологията, но с подобрения за
постигане на по-високо качество на изображението.
Time Lapse VCR – устройство за запис на видео, което има възможността да записва
през дълъг период от време – от 2 до 960 часа.

True D/N (True Day/Night) - реална функция Ден/Нощ. Обозначава камера
Ден/Нощ с вграден механичен инфрачервен филтър (ICR).

TVL (TeleVision Lines) – телевизионни линии – в CCTV индустрията това е число,
показващо хоризонталната резолюция на аналоговите камери и дисплеи. Пример:

550 TVL. Това означава, че толкова е броя на вертикалните линии образуващи
картината, или казано по друг начин, това е броя на точките в една хоризонтална
линия на картината.

UDP (User Datagram Protocol) - протокол, който не гарантира доставката на
данните: не се пази информация за изпратено съобщение, но има висока скорост на
предаване на информацията.
Unbalanced signal – небалансиран сигнал – в CCTV индустрията това е типа на
сигнала, който най-често се предава по коаксиален кабел. Балансираните сигнали се
предават по UTP (усукана двойка).

Unicast streaming – изпращане на поток от информация (видео/аудио) по Интернет
на принципа „един-към-един“, тоест всеки клиент има отделна/уникална връзка със
сървъра и всеки клиент може да получава различен поток с различен битрейт
(bitrate); една от стандартните функции в менюто на IP камери; Unicast streaming
осигуряване на лог информация за всеки отделен клиент; този метод е за
предпочитане когато няма голям брой клиенти за едновременно наблюдение.

UPS (Uninteruptable Power Supply) – непрекъсваемо захранване –
електрическо устройство, включващо електроника и батерии (или дизелов
генератор) за осигуряване на захранване за важна апаратура в случай на
прекъсване на електрозахранването. UPS устройствата се използват предимно за
захранване на компютри в информационни центрове, сървърни машини и други
устройства, за които е важно да не спират работата си при спиране на
електрозахранването. UPS устройствата базирани на батерии осигуряват захранване
за кратък период от време – от 5 до 15 мин. Изходната мощност на тези устройства
се дава в VA (или kVA).

USB (Universal Serial Bus) - интерфейс между компютъра и периферните
устройства (скенери, принтери и т.н.).

UTP (Unshielded Twisted Pair) – неекранирана усукана двойка - тип
окабеляване, което използва един или няколко чифта кабели (усукани по двойки), в
една обща изолация (обвивка). Чрез използване на окабеляване с усукана двойка
видеосигналите могат да се предават на по-големи разстояния в сравнение с
използването на коаксиален кабел.

VariFocal - обозначава обектив с променливо фокусно разстояние.

Varifocal Lens (Zoom Lens) – варифокален обектив – обектив, на който може да
се променя фокусното разстояние, a оттам и ъгъла/полезрението (FOV – Field Of
View) на камерата; промяната на фокусното разстояние (FOV) се извършва ръчно на
камерата чрез лост/винт.

VBR (Variable BitRate) – променлива скорост на предаване/запис на
информацията – използва се най-често като един от изборите за предаване (или
запис) на информация при настройка на IP камера, запис на DVR (цифрово
записващо устройство), NVR (Network Video Recorder) или PC записващ софтуер. При
този метод информацията, която се предава (или записва) варира като обем/скорост
във времето, в зависимост от сложността на картината и скоростта движението на
обектите в полезрението на камерата.

VGA (Video Graphics Array) - видео графичен масив – видео стандарт с
аналогов изходен видеосигнал.

VGA output – VGA изход - спецификация за DVR-и и видео дисплеи (монитори);
при DVR-и означава, че устройството има аналогов видеоизход (15-пинов куплунг)
за свързване към видео монитор. Аналогично, повечето аналогови CCTV дисплеи
(монитори) имат VGA вход; VGA куплунгите още се наричат RGB куплунги.

VGA resolution – VGA резолюция – обозначава компютърния формат за
резолюция от 640x480 пиксела.
Video bandwidth – видео диапазон на честоти – диапазона между най-ниската и
най-високата честота, която даден видеосигнал може да достигне. Колкото този
диапазон е по-голям, толкова качеството на картината е по-добро. Типичният
диапазон за CCTV видеосигнал е 5.5MHz.

View-DR – функция на SONY IP камери за повишаване на динамичния обхват на
картината (и намаляване на видеошума); осигуряв по-добра видимост на детайлите
при големи разлики в осветеността на различни участъци от картината; постигат се
най-високите стойности за динамичен обхват в CCTV индустрията – 125dB за HD
камери и 84dB за Full HD камери.

VMD (Video Motion Detection) – видео детекция на движение – функция на

DVR-и и други записващи устройства и софтуери. Функцията детектира движение в
полезрението на камерата, стартира алармено събитие и може да се използва за
начало на запис.

WAN (Wide Area Network) – компютърна мрежа с голям обхват. На практика всяка
мрежа, чиито връзки преминават през границите на различни организации, области
или държави може да се счита за WAN мрежа. Тези мрежи се използват, за да
свързват множество LAN и други видове мрежи, така че потребителите и
устройствата разположени в една от тези мрежи да могат да достъпват, да обменят
информация и да използват ресурси от отдалечените мрежи.

WDR (Wide Dynamic Range) - широк динамичен обхват – функция за
подобряване на качеството на образа в по-тъмните участъци от картината, без да се
увеличава експозицията на по-светлите. Резултатът е картина с много високо
качество и повече видими подробности. Картината получена с функцията WDR е с
по-контрастни цветове в сравнение с тази, получена чрез използването на BLC
(Backlight Compensation).

Web server - компютърна програма (инсталирана на компютър, който често се
нарича сървър). Уеб сървъра е програма, която позволява на уеб браузърите да
извличат файлове от компютъра, свързани към интернет. Уеб сървъра слуша за
заявки от уеб браузъри и при получаване на заявка за даден файл го изпраща
обратно към браузъра. В CCTV „вграден web server” e спецификация на IP камера
или цифрово записващо устройство (DVR, NVR) и означава, че устройството може да
се гледа през интернет благодарение на специален вграден интерфейс (web server).

Weatherproof – спецификация на електронно устройство, показваща, че може да се
използва при всякакви атмосферни условия (външен монтаж), но това не гарантира,
че устройството е водозащитено (waterproof). За степента на водо- и
прахозащитеност вижте определението за “IP Rating”.

Watermark – функция на някои модели DVR-и. Представлява специален знак/лого,
който се поставя автоматично от DVR-а върху видеото и е видим при гледане на
записа на всеки кадър; функцията е изобретена като мярка за сигурност против
редактиране или изтриване на записи от DVR-a.

Wireless camera – безжична камера – камера с вграден предавател за безжична
трансмисия на видео/аудио сигнала, генериран в камерата.

XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) – функция на SONY IP камери за
намаляване на видео шума в условия с ниска осветеност; резултатната картина е по-
ясна, с по-добре видими подробности и минимално размазване на движещи се
обекти.


XDR (eXtended Dynamic Range) – функция за увеличаване на динамичния обхват
и качеството на изображението; съкращението се използва от SАМSUNG.
Y axis – вертикална ос.
Zone masking – функция на CCTV камери или записващ софтуер, която позволява
на оператора да маскира произволни секции от полезрението на камерата, за да не
могат да бъдат наблюдавани и записвани.


Zoom – възможността за промяна на FOV (Field Of View) (ъгъла на виждане) на
камерата. Има варифокални обективи (Zoom Lens), при които зумирането е ръчно,
както и Power Zoom обективи, които се управляват дистанционно и се използват
предимно в PTZ (високоскоростни куполни) камери. Някои DVR-и и камери имат
функцията Digital Zoom (цифров зум), т.е. могат да увеличават/зумират в картината
при гледане живо или на запис.,

Системи за сигурност и контрол. Видеонаблюдение Hikvision Dahua Uniview Ezviz Imou. Камери с аналитични AI функции Acusense DeepinMind DeepinView при Hikvision и WizSense WizMind при Dahua.
Технология за цветна картина в пълен мрак ColorVu / ColorVu X от Hikvision, Full Color от Dahua и ColorHunter от Uniview както и технологията за повишена светлочувствителност StarLight. Благодарение на компресия
Ultra H265 и H265+ необходимия internet трафик е сведен до минимум. Cloud базиран достъп с известия през телефона. Разпознаване на лица и предмети, класификация на обекти вече и при по-ниския клас камери.
Wi-Fi камери с алгоритъм за класификация на предмети с възможност за съхранение в облачен сървър или на SD карта. Двупосочното аудио позволява комуникация и охрана едновременно. Imou и Ezviz са решенията на Dahua и Hikvision за безжични wi-fi камери.
Контрол на достъп и алармени системи от AJAX security system. Безжични алармени системи с все повече възможност за smart home функции. Сензори за дим и наводнение. Управление на всичко през телефон или таблет. AJAX security system предлага както жични
така и безжични устройства с много дълъг живот на батериите.
Охранителни камери камери за наблюдение записващи устройства.
ТАГОВЕ: Hikvision Uniview Dahua AJAX security system TP-Link IP-Com TVT Imou EzViz Nippon ubiquiti Sebury SecuKey Longse Dorma Kaba Dorcas Assa Abloy Wi-Tek Western-Digital Purple SkyHawk

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезна информация

Съвети, Полезна информация за видеонаблюдение, СОТ

Технически речник

Технически речник

Системи за сигурност и контрол. Видеонаблюдение Hikvision Dahua Uniview Ezviz Imou. Камери с аналитични AI функции Acusense DeepinMind DeepinView при Hikvision и WizSense WizMind при Dahua. Т Системи за сигурност и контрол. Видеонаблюдение Hikvision Dahua Uniview Ezviz Imou. Камери с аналитични AI функции Acusense DeepinMind DeepinView при Hikvision и WizSense WizMind при Dahua. Т 2023-08-30T09:56:56+03:00 Технически речник

<p><strong>3Axis</strong>&nbsp; &ndash; възможност за монтиране на камерата в три равнини.</p> <p><br /><strong>ABS</strong> (Adaptive Black Stretch) - Adaptive Black Stretch превръща тъмните зони в<br />отчетливи образи като тези, наблюдавани от човешкото око.</p> <p><br /><strong>ABF</strong> (Auto Back Focus) - функция за автоматично фокусиране, чрез преместване на<br />позицията на CCD матрицата. Тази функция се използва при инсталация и<br />превключване от цветен към черно/бял режим.</p> <p><br /><strong>АC</strong> (Alternating Current) &ndash; променлив ток &ndash; захранването е с променлив ток<br />(напрежение).</p> <p><br /><strong>AES</strong> (Automatic Electronic Shutter) &ndash; Функция за автоматично усилване на сигнала<br />при ниска осветеност, която позволява получаването на картина с едно и също<br />качество, независимо от това дали мястото е тъмно или светло.</p> <p><br /><strong>AGC</strong> (Automatic Gain Control) &ndash; автоматичен контрол на амплитудата на<br />видеосигнала - функция на камерата за регулиране на яркостта на образа и<br />поддържане на постоянна амплитуда на изходния видеосигнал, независимо от<br />промените на интензитета на постъпващата светлина.</p> <p><br /><strong>AI</strong> (Auto Iris) &ndash; автоматичен ирис - електронно-механична система за контролиране<br />на отвора на блендата на камерата. Използва се при големи вариации на<br />амплитудата на постъпващата светлина &ndash; от ярка слънчева светлина до нощни<br />сцени. Системата включва електронни компоненти контролиращи ел. мотор, който<br />механично отваря/затваря повече блендата спрямо интензитета на светлината. По<br />този начин електрониката на камерата се опазва от повреди от силна (слънчева и<br />др.) светлина.</p> <p><br /><strong>AI</strong> (Auto Iris) <strong>Lens</strong> &ndash; автоирисен обектив, който е специално изработен с<br />функцията да може да контролира количеството на постъпващата светлина чрез<br />използването на бленда. За използването на тази функция е необходимо камерата<br />да има вграден порт за захранване с постоянен ток (напрежение) &ndash; DC - на<br />автоирисния обектив.</p> <p><br /><strong>Auto Back Focus</strong> &ndash; функция на SONY IP камери и софтуер, позволяваща<br />автоматично фокусиране на лещите на камерата само при натискането на бутон на<br />камерата или при задаване на команда от управляващ софтуер. Функцията спестява<br />време при инсталацията на SONY камери, особено когато камерите са инсталирани<br />на трудно достъпни места или при неблагоприятни атмосферни условия.</p> <p><br /><strong>Audio Content Analysis</strong> &ndash; функция на SONY IP устройства и софтуер за аудио<br />анализ, която осигурява 360&deg; &bdquo;аудио наблюдение&ldquo; на помещението; аудиофонът на<br />дадено помещение се записва чрез микрофона в камерата, след което при<br />активиране на тази функция се анализира всеки шум и се сравнява по спектър и<br />амплитуда със записания аудиофон и отклоненията от него генерират алармени<br />събития.</p> <p><br /><strong>Auto Tracking</strong> &ndash; автоматично следене &ndash; функция за автоматично проследяване на<br />обекти (хора, автомобили и т.н.); среща се най-често при по-горните класове PTZ<br />камери.</p> <p><br /><strong>Auxiliary</strong> (AUX) &ndash; Допълнителен вход/изход.</p> <p><br /><strong>ALC</strong> (Auto Light Control = Electronic Light Control ) &ndash; електронен контрол на<br />светлината &ndash; електронна система в камерата за компенсиране на ефекта от<br />промените на интензитета на влизащата светлина през обектива и CCD сензора на<br />камерата. Функцията е част от менюто на камерата и се препоръчва да се активира<br />при използването на фиксиран обектив или такъв с ръчен ирис (бленда).</p> <p><br /><strong>AM</strong> за охрана на стоки &ndash; система за охрана на стоки с работна честота от 58kHz.</p> <p><br /><strong>ARP</strong> (Address Resolution Protocol) &ndash; APR е мрежов протокол за намиране на<br />физическия адрес (например МАС адрес) на дадено мрежово устройство по неговия<br />IP адрес.</p> <p><br /><strong>Aspherical Lens</strong> &ndash; асферичен обектив/леща със симетрична но несферична<br />повърхност. Тези обективи са по-скъпи и по-сложни за изработка, но намаляват и<br />понякога елиминират замъгляването на образа, породено от различните типове<br />разсейване на светлинните лъчи (като примерно spherical aberration) при<br />традиционните лещи със сферична повърхност.</p> <p><br /><strong>ATW</strong> (Auto Tracing White balance) &ndash; функция, която постоянно следи за цветовете<br />в картината на полезрението на камерата и променя цветовия баланс (спрямо<br />типа/температурата на белия цвят), с цел по-правилно възпроизвеждане на белия и<br />оттам другите цветове. Тази функция може да се разбира като по-съвършен тип AWB<br />(Auto White Balance) с динамично (постоянно променящ се) цветови баланс.<br />Контролирането на цветовете става в диапазона 2000К-10000К.</p> <p><br /><strong>ATW Pro</strong> &ndash; функцията е аналогична на ATW (динамично променя цветовия баланс в<br />зависимост от типа/температурата на белия цвят в картината в полезрението на<br />камерата), но с тази разлика, че работи в по-тесен температурен обхват на<br />цветовете &ndash; 2500К-6000К и следователно е по-прецизна и води до по-качествена<br />картина (при положение, че цветовете са в контролирания температурен диапазон).</p> <p><br /><strong>AWB</strong> (Auto White Balance) &ndash; функция на CCTV камери, която осигурява<br />правилното възпроизвеждането на белия цвят спрямо типа на осветлението в<br />полезрението на камерата. По този начин се осигурява правилен баланс при<br />възпроизвеждането на всички цветове. Тази настройка е статична и не се променя,<br />освен ако потребителят не я смени в менюто на камерата.</p> <p><br /><strong>Back Up</strong> &ndash; Функция, която прави копия на информацията, което може да се използва<br />за възстановяване на оригиналните данни при необходимост.</p> <p><br /><strong>Balun</strong> (BALanced-UNbalanced) &ndash; балансиран-небалансиран &ndash; устройство, което<br />служи за интерфейс между балансирани и небалансирани линии за предаване на<br />електрически сигнали. В CCTV служи за преобразуване на сигнал от коаксиален<br />кабел (небалансиран сигнал) в сигнал за предаване по усукана двойка (балансиран<br />сигнал).</p> <p><br /><strong>Baud</strong> (Baud Rate) &ndash; символи/пулсове в секунда при предаване на цифрово-<br />модулиран сигнал.</p> <p><br /><strong>BLC</strong> (Back Light Compensation) &ndash; компенсация на фонова светлина &ndash; функция на<br />камерата за намаляване на ефекта на заслепяване (силна фонова светлина), с цел<br />да се увеличи контраста (видимостта на подробностите) на картината.</p> <p><br /><strong>BNC</strong> (Bayonet Neill-Concelman or British Naval Connector) &ndash; в CCTV индустрията<br /><strong>BNC</strong> конекторите (куплунгите) се използват като свързващи накрайници (букси) на<br />коаксиален кабел, по който се предава аналоговият видеосигнал между камери,<br />цифрови записващи устройства, монитори и др.</p> <p><br /><strong>Board Lens</strong> &ndash; обектив за платкова камера; ниска цена, малък размер; обикновено с<br />фокусно разстояние между 2.5 и 16.0мм.<br />bps (Bits-Per-Second) - bit/s &ndash; битове в секунда &ndash; мярка за измерване на<br />скоростта на дадено информационно трасе или максималното количество цифрова<br />информация (в битове), която може да се предаде по трасето за една секунда.<br />Baud (Baud Rate) &ndash; символи/пулсове в секунда при предаване на цифрово-<br />модулиран сигнал.</p> <p><br /><strong>CCD</strong> (Charged Coupled Device) &ndash; зарядо-свързано устройство &ndash; тип<br />полупроводникова матрица с фотодиоди, преобразуваща светлината в електрически<br />сигнал.</p> <p><br /><strong>C-/CS-Mount Lenses</strong> (Lens = обектив) and Cameras &ndash; C и CS са стандарти за<br />резбата и диаметъра на отвора, в който се закрепва обектива към камерата. И двата<br />типа обективи - C mount и CS mount - са с 1 инч (25.4мм) диаметър на тръбата и 32<br />нареза на резбата на 1 инч дължина. Разликата е в това, че имат различно &ldquo;flange<br />back distance&rdquo; разстояние &ndash; отстоянието между металния пръстен на края на<br />камерата (където обектива контактува с камерата) и CCD сензора. Това разстояние е<br />17.5мм при C-mount и 12.5мм при CS-mount обективи. C-mount обектив може да се<br />монтира на CS-mount камера с помощта на специален допълнителен пръстен (Cring).<br />CS-mount обектив не може да се монтира на C-mount камера.</p> <p><br /><strong>CCTV</strong> (Closed Circuit Television) &ndash; затворена телевизионна система. CCTV е<br />понятие, най-често свързано с компонентите или цялостната система за<br />видеонаблюдение.</p> <p><br /><strong>CF</strong> (Compact Flash) card &ndash; карта-памет създадена от SanDisk през 1994 г.;<br />използва се в портативни електронни устройства за запис на аудио/видео и друга<br />информация (файлове); някои IP CCTV камери имат CF card слот за запис на<br />видео/аудио.</p> <p><br /><strong>CIF</strong> (Common Intermediate Format) resolution &ndash; видео формат на видеосигнала<br />360x288 пиксела резолюция; използва се най-често като характеристика на DVR при<br />аналогово видеонаблюдение; използват се и форматите QCIF (176x144) и<br />4CIF=D1=704x576 пиксела.</p> <p><br /><strong>Chipset</strong> &ndash; група чипове (интегрални схеми), изпълняващи взаимосвързани функции.<br />Понятието е било първоначално създадено за описание на група чипове на дънната<br />платка (motherboard) на персоналните компютри. В CCTV индустрията често се<br />използва терминологията DSP chipset, което означава група чипове, изпълняващи<br />множество функции за обработка и оптимизиране на видеосигнала генериран от CCD<br />сензора на камерата.</p> <p><br /><strong>CMOS</strong> (Charged Metal Oxide Semiconductor) &ndash; поляризиран метал-окис<br />полупроводник &ndash; това е технология с много приложения, едно от които е<br />изработката на светлочувствителни матрици (сензори) за видеокамери. Общото<br />сравнение между CCD и CMOS показва, че CCD матриците са с малко по-добра<br />светлочувствителност и яснота (рязкост) на образа.</p> <p><br /><strong>CMS</strong> (Central Management Software) &ndash; софтуер за обединяване на картината от<br />множество DVR-и, IP камери и сървъри на екрана на един или няколко<br />видеомонитора. Централизиран софтуер (работна станция), чрез който<br />потребителите извършват управление на системата, централизиран достъп и<br />настройки.</p> <p><br /><strong>Coaxial Cable</strong> &ndash; коаксиален кабел &ndash; най-разпространения кабел за предаване на<br />аналогов видеосигнал в CCTV индустрията; техническото обозначение за най-често<br />срещаният тип коаксиален кабел е RG-59.</p> <p><br /><strong>Codec</strong> (COder-DECoder) &ndash; кодиращо/декодиращо устройство или програма, която<br />служи за преобразуване (компресиране) на аналогови видеосигнали в цифрови<br />(примерно MPEG-4) за запис върху цифров носител (като твърд диск).<br />Compression &ndash; компресия &ndash; тип на кодирането на цифровия видеоматериал<br />(снимки или видео) за запис върху цифров носител (като твърд диск). Примери:<br />H.264 compression, MPEG-4 compression.</p> <p><br /><strong>Cone lens</strong> &ndash; леща с конусовидна форма, подходяща за изработката на обективи за<br />шпионски камери поради миниатюрния си размер.</p> <p><br /><strong>CRT</strong> (Cathode Ray Tube) &ndash; Катодна Лъчева Тръба &ndash; устройство за преобразуване<br />на електрически сигнали в картина; кинескоп (вакумна лампа); една от най-старите<br />технологии за визуализация.</p> <p><br /><strong>D1</strong> resolution &ndash; резолюция за запис и възпроизвеждане на аналогови видеосигнали<br />&ndash; 720x576 пиксела; D1 = 4CIF резолюция.</p> <p><br /><strong>Day/Night</strong> &ndash; Режим на работа на камерите (24 часов). При нормални условия на<br />осветеност камерата работи в дневен режим &ndash; Цветен (Color). При намаляване на<br />осветеността на камерата превключва в нощен режим &ndash; Черно бял (B/W), с цел<br />намаляване на цветния шум и подобряване на светло чувствителността.</p> <p><br /><strong>DC</strong> (Direct Current) &ndash; постоянен ток &ndash; захранването е с постоянен ток<br />(напрежение).</p> <p><br /><strong>DC Drive Auto Iris Lens</strong> &ndash; обектив с вграден електромотор, който контролира<br />отварянето и затварянето на блендата въз основа на анализ на видеосигнала.<br />Анализът се извършва от електроника в камерата. Електромоторът в обектива се<br />захранва с постоянен ток (DC) от камерата чрез кабел с 4 жила, който се свързва<br />към камера чрез унифициран конектор с 4 пина.</p> <p><br /><strong>DD</strong> (Direct Drive) Auto Iris Lens &ndash; обектив с вградена електроника за анализиране<br />на видеосигнала, въз основа на което се контролира отвора на блендата чрез<br />електромотор (вграден в обектива). Видеосигналът се получава от камерата<br />посредством кабел с 4 жила (две за видеосигнала и две за захранването &ndash; 9VDC),<br />който се свързва към камера чрез унифициран конектор с 4 крака.</p> <p><br /><strong>DEPA</strong> (Distributed Enhanced Processing Architecture) &ndash; система за интелигентен<br />видео анализ в SONY IP устройства и софтуер. Системата улеснява работата на<br />секюрити оператора, намалява броя на фалшивите аларми и помага за вземането на<br />бързи решения. Някои от функциите са: интелигентна детекция на движение,<br />виртуални линии и зони, изпращане на информация за събития (metadata) отделно<br />от видеосигналите за по-малко натоварване на мрежата и др. Главното филтриране<br />на информацията става в софтуера, а не в периферните устройства (камерите).</p> <p><br /><strong>DEPA</strong> Advanced (Distributed Enhanced Processing Architecture Advanced) &ndash;<br />система за интелигентен видео анализ в SONY IP устройства и софтуер. Системата е<br />подобрена версия на DEPA и осигурява всички предимства на DEPA, но при DEPA<br />Advanced информацията се филтрира в самите камери и само нужната информация<br />(metadata) и видеосигнали се изпращат към записващия софтуер. Резултатът е<br />значително намаляване на трафика в мрежата.</p> <p><br /><strong>Direct Drive</strong> &ndash; Технология за задвижване използвана от JVC за техните<br />моторизирани камери. Технологията позволява високи скорости на задвижване до<br />500 &deg;/sec. и прецизно управление при високи и при ниски скорости. Direct Drive<br />камерите се характеризират с много по-тиха работа от камерите използващи ремъци<br />и зъбни колела за задвижване.</p> <p><br /><strong>Digital Zoom</strong> - Digital Zoom е метод за намаляване (стеснение) на видимия ъгъл на<br />цифрови фотографски или видео изображения. Цифрово увеличение се извършва<br />чрез изрязване на изображението до една центрирана област със същото<br />съотношение, както оригинала.</p> <p><br /><strong>DIS</strong> (Digital Image Stabilization) - функция за цифрово стабилизиране на<br />картината при размазване на образа от трептения и вибрации, които могат да бъдат<br />породени от вятър, дъжд и други природни или човешки фактори.</p> <p><br /><strong>DHCP</strong> (Dynamic Host Configuration Protocol) &ndash; Този протокол позволява<br />автомотично разпределяне и премахването на тези адреси, когато те включват<br />техните компютри и премахването на тези адреси, когато клиентите ги изключат.</p> <p><br /><strong>DNR</strong> (Digital Noise Reduction) &ndash; цифрова система за намаляване на видео шума в<br />картината.</p> <p><br /><strong>DNS</strong> (Domain Name System) - система, която служи за разпознаване на имена на<br />компютри, свързани в Интернет. DNS представлява разпределена база от данни, с<br />чиято помощ се осъществява преобразуването на имена на области &ndash; домейни<br />(domain names) в IP-адреси (напр. 216.109.127.60). По този начин на потребителя<br />на Интернет услуги не се налага помненето на определени поредици от числа.</p> <p><br /><strong>DSP</strong> (Digital Signal Processor) &ndash; цифров сигнален процесор &ndash; интегрална схема<br />(чип), който освен главната обработка на видеосигнала, включва и допълнителни<br />функции за повишаване на резолюцията и подобряване на картината, като WDR<br />(широк динамичен обхват), BLC (компенсация за фоновата светлина), HLC<br />(намаляване на ефекта на силни светлинни източници) и други.</p> <p><br /><strong>DSS</strong> (Digital Slow Shutter) = Sense-Up &ndash; технология в CCTV камери за по-голям<br />(електронен) контрол върху скоростта на затвора, за постигане на по-добра и<br />детайлна цветна картина при условия на почти пълна тъмнина без използването на<br />инфрачервено осветление. Степента на увеличение на слабата светлина в нощни<br />условия е изразена в цифра, показваща колко пъти е увеличението, примерно 64x. С<br />други думи, 64x означава, че камерата пропуска 64 пъти повече светлина от<br />нормалното. Тази цифра обикновено варира между 2x и 128x и се настройва в<br />менюто на камерата. Високите стойности на увеличението могат да доведат до<br />размазване на движещите се обекти в картината.</p> <p><br /><strong>Dual Encoding Streams</strong> &ndash; едновременно предаване на 2 потока от данни<br />(видео/аудио) с различна резолюция; функция на DVR-и и IP камери; Пример:<br />функцията осигурява възможността на DVR-a да кодира едновременно два сигнала &ndash;<br />един сигнал с висока резолюция за наблюдение през мрежа, а друг с по-ниска<br />резолюция за наблюдение през мобилен телефон.</p> <p><br /><strong>DVR</strong> (Digital Video Recorder) &ndash; цифрово записващо устройство (рекордер) &ndash;<br />устройство за запис и възпроизвеждане на видео и аудиосигнал върху цифров<br />носител, най-често твърд диск (HDD &ndash; Hard Disk Drive).</p> <p><br /><strong>DVR Card</strong> &ndash; платка/контролер за видеонаблюдение и запис на PC. Платката се<br />вгражда в компютъра и го превръща в цифрово записващо устройство (DVR).<br />Dynamic range &ndash; динамичен обхват &ndash; отношението между максималния входен<br />сигнал и шума, изразено в децибели (отношение Сигнал/Шум &ndash; S/N Ratio).</p> <p><br /><strong>ECLIPSE</strong> &ndash; функция за затъмняване на ярките области, с цел разкриване на по-ясни<br />изображения.</p> <p><br /><strong>EI (Electronic Iris)</strong> &ndash; електронен еквивалент на автоматичен ирис контрол;<br />електрониката в камерата симулира отваряне и затваряне на ириса (блендата) чрез<br />регулиране на затвора (shutter), в зависимост от степента на осветеност в<br />полезрението на камерата; функцията е полезна в случаите, в които на камерата е<br />инсталиран фиксиран обектив (без автоирис функция).</p> <p><br /><strong>ELC</strong> (Electronic Light Control = Auto Light Control) &ndash; електронен контрол на<br />светлината &ndash; електронна система в камерата за компенсиране на ефекта от<br />промените на интензитета на влизащата светлина (през обектива и CCD сензора на<br />камерата). Функцията е част от менюто на камерата и се препоръчва да се активира<br />при използването на фиксиран обектив или такъв с ръчен ирис (бленда).</p> <p><br /><strong>eSATA</strong> (External Serial Advanced Technology Attachment) &ndash; интерфейс за<br />свързване на външни твърди дискове към компютърни устройства. Осигурява до 3<br />пъти по-бърз трансфер на данни от USB 2.0 или Firewire 400. Някои модели DVR-и<br />имат eSATA куплунг за свързване на външни твърди дискове (масиви).</p> <p><br /><strong>Ethernet</strong> &ndash; група от цифрови технологии за връзка и обмен на данни между<br />компютърни мрежови устройства, свързани в LAN мрежа. Отнася се до цялата<br />фамилия от LAN устройства, които покриват стандарта IEEE 802.3.<br />Ethernet port = LAN jack &ndash; женска букса за свързване с LAN (Cat.5) кабел;<br />вход/изход за сигнали които се изпращат между мрежовите устройства в LAN или<br />WAN.</p> <p><br /><strong>EXview HAD CCD sensor</strong> &ndash; технология на SONY за изработка на CCD сензори.</p> <p><br /><strong>EXview CCD</strong> сензорите се отличават с подобрена ефикасност на преобразуване на<br />светлинната енергия в електрическа (better QE = Quantum Efficiency) в диапазона от<br />видимата светлина най-близък до инфрачервените лъчи (NIR = Near InfraRed). При<br />този сензор е подобрена до 2 пъти чувствителността към светлината във видимата<br />област и до 4 пъти в IR област в сравнение със стандартния SuperHAD CCD сензор.</p> <p><br /><strong>Eye-ball camera</strong> &ndash; камера тип &ldquo;човешко око&ldquo; &ndash; вид куполна камера с дизайн<br />наподобяващ формата на око.<br />ezRecord &ndash; функция на DVR-те на Dynacolor, при която се задава колко дни запис<br />потребителя желае да има, след което устройството автоматично изчислява с какви<br />кадри и качество да записва, за да има толкова дни запис спрямо броя на камерите<br />и тоталното налично пространство на твърдия диск (или дискове).</p> <p><br /><strong>Face recognition</strong> &ndash; функция за разпознаване на лица.</p> <p><br /><strong>Factory default</strong> &ndash; първоначалните настройки на апаратура/софтуерна програма;<br />фабрична настройка (&bdquo;както е излязла от завода&ldquo;).</p> <p><br /><strong>Fail-safe</strong> &ndash; устройство (или функция), което в случай на техническа повреда или<br />спиране на ел. захранването предотвратява повреди на друга апаратура или<br />вреда/нараняване на хора. В областта на контрола на достъпа функцията се среща в<br />описанието на четци и означава, че вратата ще бъде автоматично отворена от<br />заключващия механизъм в случай на повреда или спиране на ел. захранването.</p> <p><br /><strong>Fail-secure</strong> &ndash; устройство (или функция), което в случай на повреда или спиране на<br />ел. захранването работи по такъв начин, че да ограничи някаква функция или<br />операция. В областта на контрола на достъпа функцията се среща в описанието на<br />четци и означава, че вратата ще бъде автоматично затворена от заключващия<br />механизъм в случай на повреда или спиране на ел. захранването.</p> <p><br /><strong>Fish-eye lens</strong> &ndash; обектив &bdquo;рибено око&ldquo; &ndash; обектив с голям ъгъл на виждане за<br />покриване на голяма площ (полусфера, 180&deg; FOV &ndash; Field Of View).</p> <p><br /><strong>Fixed Lens</strong> &ndash; обектив с фиксирано фокусно разстояние.</p> <p><br /><strong>FLC (Flickerless)</strong> &ndash; функция на CCTV камери, която премахва трептението на<br />картината породено от честотата на вертикалното сканиране на видеосигнала, която<br />е 50Hz за PAL и 60Hz за NTSC.</p> <p><br /><strong>Flip (auto-flip)</strong> &ndash; функция на PTZ камерите, осигуряваща автоматично вертикално<br />преобръщане на изображението в момента, в който обектива на камерата се завърта<br />надолу и преминава през най-ниската точка.</p> <p><br /><strong>FLIR</strong> (Forward-Looking InfraRed) &ndash; технология за пасивна детекция на<br />инфрачервеното (топлинното) излъчване от хора, животни и предмети. Това е<br />популярна технология, използвана в така-наречените thermal cameras, които<br />работят на този принцип, за да генерират видео изображение при пълна тъмнина,<br />мъгла или други възпрепятстващи атмосферни условия.</p> <p><br /><strong>F-number</strong> (F-stop) &ndash; &ldquo;скорост&ldquo; на обектива. Всъщност това е цифра, получена от<br />фокусното разстояние разделено на ефективния диаметър на блендата. Малък Fnumber<br />означава &bdquo;по-бърз&ldquo; обектив и по-малък диаметър на отвора на блендата.<br />Примери за F-number: f/1.4, f/2, f/2.8 и т.н., където &bdquo;f&ldquo; e фокусното разстояние.<br />Целта на създаването на това понятие е унификация - при даден F-number всяка<br />камера да пропуска едно и също количество светлина, независимо от разликите във<br />фокусното разстояние на обективите на различните камери.</p> <p><br /><strong>Focal length</strong> &ndash; фокусно разстояние &ndash; разстоянието (в милиметри) между<br />физическия център на обектива (лещата) и CCD сензора. Това число е показател за<br />ъгъла на виждане на камерата. По-малко число означава по-широк ъгъл на виждане<br />и обратно.</p> <p><br /><strong>FOV</strong> (Field Of View) &ndash; поле на виждане на камерата. Може да се измери<br />вертикално, хоризонтално или диагонално.</p> <p><br /><strong>FPS</strong> (Frames Per Second) &ndash; брой кадри в секунда при запис или възпроизвеждане<br />на видео.</p> <p><br /><strong>FTP</strong> (File Transfer Protocol) - протокол от тип клиент-сървър, предоставящ<br />възможност за обмяна на файлове между машини, свързани в локална мрежа или в<br />Интернет. Протоколът за трансфер на файлове използва TCP за комуникация между<br />клиент и сървър. Клиентът е специално разработена програма, чрез която се<br />предоставя лесен начин за използване на възможностите за комуникация.<br />Съществуват множество FTP-клиенти, които могат да се ползват безплатно и такива,<br />които са платени. Повечето от тях са графични, като малката част текстови<br />(конзолни) клиенти са предназначени за специалисти с по-задълбочени познания за<br />FTP или са предназначени за строго специфични системни задачи. Протоколът<br />предоставя възможността за изпълняване на операции на сървъра като показване на<br />съдържанието на директории, смяна на директорията, създаване на директории и<br />триене на файлове.</p> <p><br /><strong>Full HD (High Definition)</strong> video &ndash; видео с висока резолюция &ndash; видео, при което<br />картината се състои от 1080 хоризонтални линии (1080p), резолюцията е 1920x1080<br />пиксела. (2.1 Mpix във формат 16:9)</p> <p><br /><strong>Full Triplex</strong> &ndash; при DVR, това е едновременно извършване на три функции: запис,<br />преглед на запис и визуализация.</p> <p><br /><strong>GPS</strong> (Global Positioning System) &ndash; система за глобално позициониране на обекти<br />на и до земята; системата е безплатна за използване с GPS приемник навсякъде по<br />планетата, по всяко време; системата се поддържа от спътници на САЩ; изисква се<br />пряка линия на видимост от обекта до поне 4 спътника за получаване на акуратна<br />информация.</p> <p><br /><strong>GPRS</strong> (Genеral Packet Radio Service) - добавка към GSM за пакетно предаване на<br />данни в мобилна мрежа. Всеки 2G/3G потребител ползва GPRS. 2G предава данни<br />със скорост 56-114 kbit/s. Плаща се на мегабайт. GPRS предава данните си по метода<br />най-добър опит и не дава гаранции за надеждно предаване, както е при GSM; 2G<br />клетъчни системи заедно с GPRS често са назовани като 2.5G, т.е. това е технология<br />между две генерации мобилнa телефония (2G и 3G). GPRS предоставя скромна<br />скорост на предаване, като предава по неизползвани времево-разделени за<br />многократен достъп канали (TDMA) в GSM системата. Така GSM мрежите са<br />единствените, които позволяват GPRS. Първоначално стандартизиран от ETSI сега се<br />поддържа от 3GPP.</p> <p><br /><strong>Ground Loop</strong> &ndash; нежелан ток в проводник, свързващ две точки, които принципно<br />трябва да са с еднакъв потенциал (който най-често е маса/земя). В аудио и видео<br />устройствата наличието на Ground Loop се изразява в аудио/видео шум, поради<br />което се налага използването на изолиращи трансформатори и балуни (Ground Loop<br />isolators).</p> <p><br /><strong>&bdquo;G&rdquo; sensor</strong> &ndash; електромеханично устройство, което измерва ускорение; позиционен<br />сензор; в CCTV индустрията се използва в мобилни устройства като датчик за<br />преобръщане или удар (ПТП), като устройството отчита даденото събитие като<br />тригер за аларма или начало на запис.</p> <p><br /><strong>GUI</strong> (Graphical User Interface) &ndash; потребителски интерфейс, където детайлите на<br />операцията са графично визуализирани, и повечето операции могат да бъдат лесно<br />направени с мишка.</p> <p><br /><strong>GUI</strong> (Graphical User Interface menu) &ndash; графично меню.</p> <p><br /><strong>HAD</strong> (HAD CCD sensor) &ndash; Hole-Accumulation Diode &ndash; технология за изработка на<br />CCD матрици. Super HAD CCD е разработка на SONY и е ново поколение CCD сензор<br />с подобрена ефикасност на преобразуване на светлината в електрическа енергия.<br />(по-добра QE = Quantum Efficiency).</p> <p><br /><strong>Hands-free</strong> &ndash; устройството може да бъде управлявано без ръце. При видео/аудио<br />домофонните системи тази функция се среща в описанието на видеомонитора и<br />означава, че ако някой позвъни, домакинът може да отговори на обаждането по<br />домофона само чрез натискане на един бутон, т.е. видеомониторът няма слушалка.</p> <p><br /><strong>HD</strong> (High Definition) video &ndash; видео с висока резолюция &ndash; видео, при което<br />картината се състои от 720 хоризонтални линии (720p), резолюцията е 1280x720<br />пиксела.</p> <p><br /><strong>HDTV 1080</strong> (1920x1080) &ndash; FULL HD - определя резолюция от 1920x1080 пиксела с<br />висока цветова прецизност във формат 16:9, като се използва презредово или<br />прогресивно сканиране при 25/30 Hz и 50/60Hz.</p> <p><br /><strong>HDTV</strong> 720p (1280х720) &ndash; HD Ready - определя резолюция от 1280x720 пиксела с<br />висока цветова прецизност във формат 16:9, като използва прогресивно сканиране<br />при 25/30 Hertz (Hz), което съответства на 25 или 30 кадъра в секунда, в зависимост<br />от страната и 50/60 Hz (50/60 кадъра в секунда).</p> <p><br /><strong>HD Ready</strong> (720p) - Стандарт за резолюция, общоприет в областта на<br />мегапикселовото (HD) цифрово видео. Равнява се на 1280х720 (1.0 Mpx във формат<br />16:9)</p> <p><br /><strong>HDD</strong> (Hard Disk Drive) &ndash; твърд диск; служи за запис на информация на магнитен<br />принцип; това е основния носител върху който се записват видео и аудио сигналите<br />в цифровите записващи устройства (DVR).</p> <p><br /><strong>HDMI</strong> (High Definition Multimedia Interface) &ndash; стандарт за цифров пренос на<br />аудио- и видеосигнали по един кабел; информацията се предава с най-високото<br />качество, в некомпресиран вид; HDMI кабелите са със специални<br />накрайници/куплунги с 19 пина.</p> <p><br /><strong>HiPoE</strong> (High Power Over Internet) = PoE+ (PoE plus) &ndash; стандарт за осигуряване<br />на захранване до 25.5W за IP камери посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира<br />нуждата от отделно захранване на IP камерата; официалното обозначение на<br />стандарта е IEEE 802.3at-2009.</p> <p><br /><strong>HLC</strong> (HighLight Compensation = HLM (High Light Mask)) &ndash; компенсация за<br />силна светлина - функция за подобряване на детайлите в картината в случаите, в<br />които в полезрението на камерата има източници на силна светлина. При нормални<br />ситуации, те биха &bdquo;засенчили&rdquo; големи участъци от картината, в които много<br />подробности ще останат невидими. С помощта на HLC функцията обаче, източниците<br />на светлина могат да бъдат изкуствено затъмнени, което довежда до значително<br />подобрение във видимостта на детайлите не само около светлите участъци, но и в<br />цялата картина.</p> <p><br /><strong>Horizontal resolution</strong> &ndash; Хоринзонтална резолюция &ndash; възможността на<br />видеокамерата или мониторната система да предава (отчита и записва) детайлите в<br />хоризонтално направление. Като минимално изисква за целите на телевизионно<br />излъчване е приет долен праг от 500 реда хоризонтална резолюция. Над 800 реда се<br />приема за оптимално ниво на качество на телевизионното изображение.<br />Housing &ndash; в CCTV индустрията означава кожух, който се използва най-често за<br />външен монтаж на камерата, за да я предпази от външни атмосферни влияния.<br />Кожухът може да има вградено отопление и/или вентилатор.</p> <p><br /><strong>H.264</strong> &ndash; стандарт за видео компресия. Познат е и като MPEG-4 Part 10 и AVC<br />(Advanced Video Coding). Намалява размера на записаните файлове (без загуба на<br />качество) с 80% в сравнение с тези с MJPEG компресия и 50% с MPEG-4 компресия.<br />H.264 е най-използваният стандарт за видео компресия в CCTV.</p> <p><br /><strong>HTTP</strong> (Hypertext Transfer Protocol) &ndash; мрежов протокол, от приложния слой на OSI<br />модела, за пренос на информация в компютърни мрежи; OSI (Open System<br />Interconnect Basic Referrence Model) е теоретичен модел, предоставящ примерно<br />принципно описание за начина на комуникация и строежа на компютърни мрежи);<br />създаден като средство за публикуване на HTML страници, HTTP протоколът довежда<br />до формирането на Световната уеб мрежа. Разработването на протокола е било<br />координирано от Уеб консорциума (World Wide Web Consortium) и IETF (Internet<br />Engineering Task Force), завършвайки с публикуването на серия от заявления за<br />обсъждане (RFC), от които RFC 2616 (от юни 1999) е със статут на стандарт и описва<br />HTTP/1.1 &mdash; най-новата и с най-широка употреба HTTP версия.</p> <p><br /><strong>Hyper HAD CCD</strong> &ndash; Съвременен тип високочувствителен CCD &ndash; преобразувател с<br />микропризми върху всеки елемент на CCD &ndash; матрицата. При него се избягва т. нар.<br />&ldquo;smear&rdquo; в изображението &ndash; вертикална светлинна ивица.</p> <p><br /><strong>i-VMD</strong> (intelligent Video Motion Detection) &ndash; функция за разкриване на оставени и<br />липсващи обекти, промяна на сцената и др.</p> <p><br /><strong>IEEE 802.11</strong> - Семейство от стандарти за безжични мрежи. 802.11 стандарт<br />поддържа 1 или 2 Mbit/s скорост на предаване на данните в честотна лента 2,4 GHz.<br />IEEE 802.11b поддържа 11 Mbit/s скорост на предаване на данните в 2.4 GHz лента, а<br />802.11a позволява до 54 Mbit/s на 5 GHz обхват</p> <p><br /><strong>IK Rating</strong> &ndash; рейтинг за изразяване на нивото на защита на корпуса на CCTV<br />устройството от механичен удар, описан в международния стандарт IEC62262:2002;<br />рейтингите в CCTV индустрията засягат предимно нивото на вандалоустойчивост на<br />камерите и варират между IK00 и IK10; най-високото ниво на устойчивост е IK10,<br />което означава, че камерата може да устои на удар с чук с тегло 5 кг от разстояние<br />40см (стандартния тест е с &bdquo;падащ&ldquo; чук от височина 40см или удар с чук, движещ се<br />като &ldquo;махало&ldquo;).</p> <p><br /><strong>Image Sensor</strong> &ndash; светлочуствителна матрица; друго име за CCD сензор.</p> <p><br /><strong>Initialize (boot)</strong> &ndash; подготовка на апаратура/система за пуск; задаване на начална<br />стойност за променлива в компютърна програма; форматиране на диск/карта.</p> <p><br /><strong>IP</strong> (Internet Protocol) &ndash; Интернет протокол.</p> <p><br /><strong>IP Rating</strong> (International Protection rating, Ingress Protection rating) &ndash; рейтинг,<br />обозначаващ степента на защитеност на дадено електрическо устройство от<br />проникване на твърди предмети (от 50 мм до прах) и вода в него. Пример: IP67.<br />Първата цифра показва степента на прахозащитеност (от 0 до 6), а втората степента<br />на водозащитеност (от 0 до 8). В дадения пример първата цифра е 6, което показва,<br />че продуктът е напълно прахозащитен. Втората цифра е 7, което показва, че<br />продуктът е водозащитен и дори може да работи под вода до 1м дълбочина.<br />Максимално защитените продукти са с рейтинг IP68. Дадена камера се счита за<br />водоустойчива, ако IP рейтинга и е IP66, IP 67 или IP 68.</p> <p><br /><strong>IR Cut Filter</strong> - IR Cut Filter е цветен филтър, който блокира инфрачервената<br />светлина, за да се получат по-реалистични цветове.</p> <p><br /><strong>IR Corrected Lens</strong> &ndash; някои &bdquo;Ден/Нощ&rdquo; камери са оборудвани със специални<br />обективи, които имат корекция за различното фокусно разстояние на дневната и<br />инфрачервената светлина. Резултатът е ясна дневна и нощна картина с отличен<br />фокус.</p> <p><br /><strong>IR Infrared Light (или IR illumination)</strong> &ndash; инфрачервено осветление &ndash;<br />инфрачервено осветление с честота на вълната по-ниска от тази на видимата<br />светлина (850~950nm), генерирано от светодиоди. Използва се за осветяване на<br />района на полезрението на камерата за нощно наблюдение. Инфрачервената<br />светлина не може да бъде детектирана (видяна) от камери в цветен режим. Поради<br />тази причина камерите с инфрачервено осветление автоматично превключват в<br />черно-бял режим за нощно наблюдение.</p> <p><br /><strong>IR LEDs</strong> &ndash; инфрачервени диоди (осветление).<br />Iris (aperture) &ndash; бленда &ndash; механично устройство, което контролира количеството<br />светлина попадащо върху CCD сензора.</p> <p><br /><strong>IT</strong> (Interline Transfer) CCD &ndash; основна технология на производство на CCD матрици,<br />при която информацията се предава последователно ред по ред към Serial Shift<br />Register и оттам към видео усилвател.</p> <p><br /><strong>JPEG</strong> &ndash; Joint Photographic Experts Group &ndash; стандарт за кодиране и компресия на<br />снимки. В CCTV се компресират индивидуални кадри.</p> <p><br /><strong>JPEG 2000</strong> - стандарт за кодиране и компресия на снимки, подобен на JPEG.<br />Стандартът е създаден с цел подобряване на вече съществуващия JPEG стандарт, за<br />повече гъвкавост и възможности за манипулиране на компресията (и<br />изображението). Пример: Ако се спре потокът от информация, кодирана с JPEG 2000,<br />на изхода пак ще има цялостно изображение, макар и с по-ниска резолюция, защото<br />при JPEG 2000 информацията се предава на слоеве (scalable codestream). При ниско<br />ниво на компресия качеството на изображението е подобно на това на JPEG, а при<br />по-високо ниво на компресия качеството е малко по-добро от JPEG. Компресията<br />JPEG 2000 може да работи в два режима &ndash; със или без загуба на информация (lossy<br />or lossless compression).</p> <p><br /><strong>kHz</strong> (kilohertz) = 1000 Hz &ndash; честота 1000 херца.</p> <p><br /><strong>LAN</strong> (Local Area Network) &ndash; локална мрежа за компютърни устройства. Всички<br />устройства в една и съща LAN мрежа използват една и съща линия (жична или<br />безжична) за комуникация помежду си.</p> <p><br /><strong>LCD</strong> (Liquid Crystal Display) &ndash; течно-кристален дисплей &ndash; служи за<br />визуализация на видео; широко разпространена технология за CCTV дисплеи.</p> <p><br /><strong>LED</strong> (Light Emitting Diode) &ndash; светодиод.</p> <p><br /><strong>Lens</strong> &ndash; леща, обектив.</p> <p><br /><strong>Lens mount</strong> &ndash; тип на монтажа на обектива към камерата. Може да е един от двата<br />типа &ndash; C-mount или CS-mount (вижте определенията в секцията за буква -C-).</p> <p><br /><strong>LPR</strong> (Licens Plate Recognition) - Функция за разпознаване на регистрационни<br />номера.</p> <p><br /><strong>LSC</strong> (Lens Shading Compensation) &ndash; функция за компенсиране на нивото на<br />изходния видеосигнал, който е с намалена амплитуда поради физическото<br />&bdquo;засенчване&ldquo; в краищата на лещите, което намалява нивото на пропусканата<br />светлина към CCD сензора.<br />Luminance &ndash; част от видеосигнала, носеща информацията за черно-бялото<br />(осветеността).</p> <p><br /><strong>Lux</strong> &ndash; единица за измерване на минималната светлочуствителността на камерата.<br />Мярката е във foot/candle (foot = фут = 30.48см, candle = свещ). Пример за<br />светочуствителност на Day&amp;Night камера: 0.01 Lux.</p> <p><br /><strong>MAC</strong> (Media Access Control) address &ndash; поредица от цифри и букви за<br />идентификация на физическо мрежово устройство; номерът се създава най-често от<br />хардуерния производител и може да се намери във firmware на устройството (напр. в<br />постоянната памет &bdquo;само за четене&ldquo; (ROM memory) на устройството).</p> <p><br /><strong>Mechanical</strong> (IR cut, IRC) filter &ndash; механичен инфрачервен филтър &ndash; филтър за<br />инфрачервената светлина. През деня този филтър е пред CCD/CMOS сензора на<br />камерата и блокира постъпващите инфрачервени лъчи, а за нощно виждане се<br />премахва (по механичен път) и по този начин се пропускат инфрачервените лъчи от<br />светлината, което значително увеличава видимостта при нощни условия. Наличието<br />на такъв филтър оскъпява камерата, но генерираната картина е по-добра в<br />сравнение с камера без такъв филтър.</p> <p><br /><strong>Megapixel</strong> - един мегапиксел е равен на един милион пиксели. Един пиксел е<br />елемент на картината. Колкото повече са пикселите, толкова по-висока е<br />разделителната способност на изображението.</p> <p><br /><strong>Microbolometer</strong> &ndash; детектор за инфрачервена радиация (топлина) в термичните<br />(thermal) камери; аналог на CCD сензора при видеокамерите.</p> <p><br /><strong>Minimum illumination</strong> - минималната осветеност е начин да измерим<br />чувствителността<br />на камерата т.е. при колко слабо осветление камерата все още вижда<br />изображението.</p> <p><br /><strong>Mirror</strong> &ndash; огледало &ndash; функция на камерата, позволяваща обръщане на образа както<br />в огледало (лявото става дясно и обратно) или функция за записване на две<br />огледални копия информация на две различни места.</p> <p><br /><strong>MJPEG</strong> (Motion JPEG) &ndash; стандарт за предаване на видеосигнал като поредица от<br />снимки. Един от често използваните методи за трансмисия на видео в IP CCTV<br />(мрежови (IP) камери, енкодери и записващи устройства).</p> <p><br /><strong>Motion Detection</strong> - Функция, която дава сигнал при появата на движение.</p> <p><br /><strong>Motion JPEG</strong> - Предлага форматирането на видеофилма като последователност от<br />JPEG изображения. Изключителното качество на всяко отделно изображение,<br />форматирано чрез JPEG е гаранция за качеството на целия видеофилм.<br />MPEG4 (Moving Experts Group) - MPEG-4 разполага с повече инструменти, които<br />свеждат до<br />минимум скоростта на трансфера на данни, необходима за достигане определено<br />качество на изображение. В сравнение с MJPEG работи с по-малко дисково<br />пространство, но повече в сравнение с H.264.</p> <p><br /><strong>MTBF</strong> (Mean Time Between Failure) - характеристика на електронните продукти,<br />параметър за надежност. Указва минималното време между два отказа в следствие<br />на повреда. Измерва се в часове.</p> <p><br /><strong>Multicast streaming</strong> &ndash; метод за изпращане на поток от информация (видео/аудио)<br />по Интернет на принципа &bdquo;един-към-много&ldquo;; информацията се изпраща от един<br />сървър към един IP адрес и клиентите могат да гледат/използват информацията само<br />от този IP адрес; една от стандартните функции в менюто на IP камери; Multicast<br />streaming е за предпочитане когато се очакват голям брой клиенти за едновременно<br />наблюдение; методът е за предпочитане при бавна мрежа (LAN).</p> <p><strong>ND</strong> (Neutral Density) filter &ndash; филтър &bdquo;неутрална наситеност/гъстота&ldquo; &ndash;<br />прозрачен или сив филтър в CCTV обективи, предназначен за работа с<br />високочувствителни камери. Филтърът ограничава интензитета на постъпващата<br />светлина и позволява по-добър контрол при използването на по-бавен затвор и по-<br />дълга експозиция, за по-добра видимост при ниска осветеност.</p> <p><strong>Network Camera</strong> = IP (мрежова) камера.</p> <p><strong>NTSC</strong> (National Television System Committee) &ndash; телевизионен стандарт (подобен<br />на PAL), който се използва в САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван и др.<br />Optical Zoom - при оптично увеличение фокусното разстояние на обектива се<br />разширява и отдръпва назад, така се подсилва изображението, като разделителната<br />му способност остава същата.</p> <p><strong>ONVIF</strong> (Open Network Video Interface Forum) &ndash; форум за изготвянето на<br />универсален глобален стандарт за интерфейс между физически IP CCTV устройства.<br />Форумът е създаден през 2008 г. от SONY, BOSCH и AXIS. Към началото на 2011 г.<br />вече над 100 световни компании са се присъединили към форума. Практическо<br />приложение: различни марки IP камери могат да се контролират и записват от един<br />IP софтуер.</p> <p><strong>OSD</strong> (On-Screen Display) &ndash; екранно меню.</p> <p><strong>OSD</strong> Menu (On Screen Display) - визуализация на set up информация или<br />инструкции върху<br />монитора.</p> <p><strong>PAL</strong> (Phase Alternate Line) &ndash; телевизионен стандарт; изменение на фазата по<br />редовете. 625 хоризонтални линии тв кадрова разгъвка, 50 полукадъра в секунда<br />(два полукадъра съставят един цял кадър &ndash; frame). От 625&ndash;те хоризонтални линии,<br />само 576 се използват за изображение. Останалите съдържат допълнителна<br />информация, като пример за VITC (вертикалния интервален тайм-код) и<br />синхроимпулсните.</p> <p><strong>Pan</strong> - панорамирането на камерата на ляво или на дясно.</p> <p><strong>PCMCIA</strong> (Personal Computer Memory Card International Association) slot &ndash; слот<br />за PCMCIA (PC) карта.<br />PCMCIA card = PC card &ndash; тип карта за съхраняване на информация. Освен като<br />памет, PCMCIA картата може да бъде изработена да изпълнява функциите на модем<br />или устройство за свързване към компютърна мрежа (network card).</p> <p><strong>Pinhole</strong> lens &ndash; леща/обектив с миниатюрни размери (1.58мм диаметър), подходящ за<br />използване в скрити/шпионски камери.</p> <p><strong>PIP</strong> (Picture-In-Picture) &ndash; картина в картина - функция на CCTV камери и видео<br />монитори, при която на един екран се виждат две картини, обикновено с различна<br />големина. Картините могат да бъдат от различни камери (канали) или от различни<br />участъци от полезрението на камерата.</p> <p><strong>P-Iris</strong> - Обектив с автоматична бленда, контролирана от стъпков двигател. Камерата<br />сама прецизно контролира позицията на ириса с цел постигане оптималнo качество<br />на изображението.</p> <p><strong>PIR</strong> (Passive InfraRed) &ndash; технология за детекция на топлинното (инфрачервено)<br />излъчване от хора, животни и предмети; използва се в детектори на движение.</p> <p><strong>Pixel</strong> &ndash; най-малкият елемент от картина или 1 сензорен елемент от CCD.</p> <p><strong>PoE</strong> (Power Over Internet) &ndash; стандарт за осигуряване на захранване до 15.4W за</p> <p><strong>IP</strong> камери посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира нуждата от отделно захранване<br />на IP камерата; официалното обозначение на стандарта е IEEE 802.3af-2003. Има и<br />версия на стандарта за осигуряване на по-високо захранване &ndash; до 25.5W, който се<br />нарича PoE+ (PoE plus) или HiPoE.</p> <p><strong>Pos</strong> (Point of Sale) - електронно устройство за обмен на данни, което има връзка<br />към сървър или интернет.</p> <p><strong>Power zoom</strong> &ndash; remote zoom &ndash; възможност за дистанционно зумиране<br />(увеличение); промяна на Field-Of-View (FOV) = размера на полето/ъгъла на<br />виждане на камерата.</p> <p><strong>P-P (Peak to Peak)</strong> &ndash; връх до връх - волтажът измерен от върха на положителния<br />импулс до върха на отрицателния импулс при променливо напрежение. В CCTV най-<br />често номиналното ниво на видео сигнала, който се предава и приема от<br />устройствата е с максимална амплитуда 1Vp-p.</p> <p><strong>Preset positions</strong> &ndash; предварително зададени позиции в пространството, към които</p> <p><strong>PTZ</strong> камерата може да се насочи/позиционира в даден момент от време въз основа<br />на програмиране от потребителя. Типичния брой Preset positions за една PTZ камера<br />е 64-255.</p> <p><strong>Protocol</strong> - протокола описва поредицата от процедури, които трябва да бъдат<br />спазени при предаването или приемането на информация.</p> <p><strong>PTZ</strong> (Pan/Tilt/Zoom) camera &ndash; високоскоростна куполна камера, която може да се<br />върти по 2 оси - Pan &ndash; хоризонтално (обикновено 360&deg;) и Tilt &ndash; вертикално<br />(обикновено 0-90&deg;), както и Zoom &ndash; възможност за зумиране (оптическо<br />увеличение), примерно 12x (пъти), 22x, 36x и т.н.</p> <p><strong>QCIF</strong> (Quarter Common Intermediate Format) - QCIF e стандартен размер за<br />изображение, заснето от ниско резолюционни дигитални камери или видео камери.</p> <p><strong>QCIF</strong> изображенията са 176 пиксела широки и 144 пиксела високи (176 x 144). QCIF<br />е по-малък от CIF, QVGA и VGA.<br />Quad processor &ndash; устройство, което приема видеосигналите от 4 камери и ги<br />преобразува в един изходен.видеосигнал за едновременно показване под формата<br />на 4 малки прозореца на екрана на един монитор.</p> <p><strong>RCA</strong> - означение на тип звуков куплунг.<br />Realtime DVR &ndash; цифрово записващо устройство, което може да записва видеосигнал<br />с 25 кад./сек. (максималните кадри в секунда за PAL стандарта), което осигурява<br />най-плавното движение при плейбек, т.е. скоростта, с която движението се случва е<br />същата, с която ще се види при гледането на записа.</p> <p><strong>Remote zoom</strong> = Power zoom &ndash; дистанционно контролиране на увеличение.</p> <p><strong>Resolution</strong> - степента, до която е възможно да се различи или запише най-финия<br />детайл на изображението. По този начин хоризонталната разделителна способност<br />(резолюцията) на една видеокамера може да бъде измерена чрез броя на видимите<br />вертикални линии, които се изобразяват по дължината на екрана.</p> <p><strong>RF</strong> за охрана на стоки - система за охрана на стоки с работна честота от 8.2MHz.</p> <p><strong>RFID</strong> (Radio Frequency IDentification) card &ndash; безжична карта за комуникация<br />чрез радиовълни; безконтактна карта в системите за контрол на достъп.</p> <p><strong>RSM</strong> (Real Shot Manager) &ndash; софтуер на SONY за контрол и запис на IP камери.</p> <p><strong>RS-232</strong> (Recommended Standard 232) &ndash; комуникационен стандарт за<br />последователно предаване на данни; използва се най-често в компютърни<br />устройства; използва конектори с 15 крака. В слаботоковата техника RS-232 често<br />се използва за комуникация в системите за контрол на достъп между контролния<br />панел и четците. Кабелите с RS-232 комуникация обикновено не са повече от 15м на<br />дължина.</p> <p><strong>RS-422</strong> (Recommended Standard 422) &ndash; стандарт за предаване на информация по<br />усукана двойка до 1200м (диференциален метод); често се използва за удължаване<br />на обсега на RS-232 комуникация.</p> <p><strong>RS-485</strong> (Recommended Standard 485) - стандарт за предаване на информация по<br />усукана двойка до 1200м (диференциален метод); за разлика от RS-422, стандартът</p> <p><strong>RS-485</strong> позволява множество устройства да се свържат с един и същи кабел и само<br />някои от тях да &bdquo;отговарят&ldquo; на специални пакети от информация, които са изпратени<br />едновременно към всички устройства. Това се постига чрез Master/slave<br />(господар/роб) конфигурация, където всички &bdquo;slave&ldquo; устройства си имат отделен<br />адрес. Тази технология е широко разпространена за дистанционно контролиране на</p> <p><strong>PTZ</strong> (високоскоростни куполни) камери.</p> <p><strong>RTP</strong> (Real-time Transport Protocol) - RTP е мрежов протокол, който определя<br />стандартен формат на пакета за доставяне на аудио и видео данни по Интернет. Не е<br />определен стандартен ТСР или UDP порт за комуникация на протокола.</p> <p><strong>Router</strong> &ndash; рутер (маршрутизатор) - физическо устройство, което се управлява<br />обикновено чрез уеб браузър и служи за контролиране на трансмисията на<br />информация между компютърни устройства в (и между) различни локални мрежи<br />(LAN) и интернет. Една от най-важните функции на рутера е да определи<br />следващата точка, към която ще изпрати следващия пакет от информация. В<br />домашни условия рутерите се използват за свързване на няколко компютъра в една<br />мрежа, която чрез рутера се свързва към модем и оттам към WAN = Wide Area<br /><strong></strong></p> <p><strong>Network</strong> = Интернет. Понякога рутера и модема са вградени в една кутия и се<br />предлагат като едно устройство. Връзката между рутера и различните компютърни<br />устройства може да е жична или безжична, в зависимост от дизайна на рутера.<br />Saturation &ndash; наситеност (на цветовете).</p> <p><strong>SD</strong> (Secure Digital) card &ndash; вид карта-памет, разработена през 1999 г. от Panasonic,<br />SanDisk и Toshiba. Стандартната SD карта може да бъде с 4GB максимум капацитет.<br />Картите от тип SDHC (Secure Digital High Capacity) могат да бъдат с капацитет до<br />32GB, а картите от типа SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) могат да бъдат с<br />капацитет до 2TB. И трите типа карти са с един и същ корпус, но не са напълно<br />съвместими помежду си (разпознаването на картите зависи от възможностите на<br />четеца).</p> <p><strong>SDI</strong> (Serial Digital Interface) - интерфейс за цифров обем на данни.</p> <p><strong>SDNR</strong>(Super Digital Noise Reduction) - софтуерна функция на камерата за<br />намаляване на шума във видеообраза. Полезна при намалена осветеност, когато се<br />появява шум.<br /><strong></strong></p> <p><strong>SECAM</strong> (SЕquential Couleur AMemorie) &ndash; телевизионен стандарт, използван във<br />Франция, Русия и други страни, които не използват PAL или NTSC. Стандартът<br />използва 650 сканиращи линии и 25 кад./сек.</p> <p><strong>Sense-Up = DSS</strong> (Digital Slow Shutter) &ndash; технология в CCTV камери за по-голям<br />(електронен) контрол върху скоростта на затвора за постигане на по-добра и<br />детайлна цветна картина при условия на почти пълна тъмнина, без използването на<br />инфрачервено осветление. Степента на увеличение на слабата светлина в нощни<br />условия е изразена в цифра, показваща колко пъти е увеличението, примерно 64x. С<br />други думи, 64x означава, че камерата пропуска 64 пъти повече светлина от<br />нормалното. Тази цифра обикновено варира между 2x и 128x и се настройва в<br />менюто на камерата. Избирането на високи стойности на увеличението може да<br />доведе до размазване на движещите се обекти в картината.</p> <p><strong>Server</strong> &ndash; сървър &ndash; компютърна програма, която осигурява услуги на други програми<br />от същия или от други компютри; означава и компютър, на който е инсталирана тази<br />(сървърна) програма.</p> <p><strong>Shutter speed</strong> - Времето през което трае експозицията на изображението. Във<br />видеокамерите това се постига с електронни вериги и цифри. Обикновено, при<br />достатъчно силна светлина, колкото по- висока е скоростта на снимане, толкова по-<br />ясно и фокусиранано е изображението.<br />Simplex, Duplex, Triplex, Quadruplex и т.н. &ndash; показва колко функции<br />едновременно може да се изпълняват от един DVR.</p> <p><strong>SMTP</strong> (Simple Mail Transfer Protocol) &ndash; TCP/IP (интернет) стандарт за обмен<br />(изпращане и получаване) на електронна поща. Определя стандарта на<br />съобщенията, които един SMTP (Mail) клиент от своя компютър може да използва, за<br />да изпраща електронна поща до SMTP сървър на друг компютър.</p> <p><strong>S/N ratio</strong> (Signal-to-Noise ratio) &ndash; отношение сигнал/шум &ndash; показател за<br />качеството на видеосигнала; показва съотношението между амплитудата на<br />видеосигнала спрямо видео шума, в логаритмична зависимост; изразява се в<br />децибели (dB). Типичните рейтинги за S/N ratio на CCTV камери са между 48 и 52dB.<br />При някои от новите поколения IP камери тези стойности могат да достигнат 84-<br />125dB.</p> <p><strong>SNMP</strong> (Simple Network Management Protocol) - протокол за управление на<br />мрежи, част от стека от протоколи TCP/IP. Състои се от набор от стандарти за<br />управление на мрежата, протокол от приложния слой, схема на база данни и набор<br />от обекти за пренос на данни.</p> <p><strong>Spot Monitor</strong> - допълнителен изход при DVR-те за монитор.</p> <p><strong>SSL</strong> (Secure Sockets Layer) - криптографски протокол за връзка клиент-сървър,<br />разработен от Netscape Communications Corporation за пренасяне на информация<br />през Интернет. Протоколът осигурява защита на предаваната информацията между<br />клиента и сървъра като я криптира чрез асиметричен алгоритъм с публичен ключ.<br />При този тип алгоритми се използват два ключа като единият е известен само на<br />едната страна (сървъра при SSL) а другият е публичен т.е. достъпен за всеки. SSL се<br />грижи за това изпратената информация да остане непроменена и я изпраща само до<br />сървъра, за който е предназначена. Поддържа се от почти всички съвременни<br />браузъри, приложения работещи в клиент-сървър среда както и много устройства за<br />комуникация. Web сайтове, които работят с този протокол, обикновено имат URL с<br />префикс "https:", вместо "http:". SSL е функция в менюто за мрежовите настройки на<br />IP камера.</p> <p><strong>Super HAD</strong> (Super Hole-Accumulated Diode) - технология, която позволява до два<br />пъти по-добра чувствителност и 6dB по-добро премахване на размазването на<br />картината в<br />сравнение със CCD.</p> <p><strong>Touchscreen</strong> &ndash; тъч-скрийн &ndash; екран с възможността да детектира докосване, както<br />и позицията на точката на допир. Тази функционалност се използва за различни<br />настройки и управление на устройството.<br />Tour (или &bdquo;guard tour&ldquo;) &ndash; функция &bdquo;обход/тур&ldquo;, при която PTZ камерата<br />автоматично прави обход през предварително зададени позиции (Preset positions),<br />или с произволен (случаен) ред на обхожданите позиции. Колко време камерата ще<br />се задържи на всяка позиция се програмира от потребителя.</p> <p><strong>TCP</strong> (Transmission Control Protocol) &ndash; група от правила за предване на пакети от<br />информация през Интернет.</p> <p><strong>TCP/IP</strong> (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - мрежов протокол за<br />управление на обмена на информация през Интернет.</p> <p><strong>TFT</strong> (Thin Film Transistor) &ndash; технология използвана в производството на видео<br />дисплеи - представлява вариация на LCD технологията, но с подобрения за<br />постигане на по-високо качество на изображението.<br />Time Lapse VCR &ndash; устройство за запис на видео, което има възможността да записва<br />през дълъг период от време &ndash; от 2 до 960 часа.</p> <p><strong>True D/N</strong> (True Day/Night) - реална функция Ден/Нощ. Обозначава камера<br />Ден/Нощ с вграден механичен инфрачервен филтър (ICR).</p> <p>TVL (TeleVision Lines) &ndash; телевизионни линии &ndash; в CCTV индустрията това е число,<br />показващо хоризонталната резолюция на аналоговите камери и дисплеи. Пример:</p> <p><strong>550 TVL</strong>. Това означава, че толкова е броя на вертикалните линии образуващи<br />картината, или казано по друг начин, това е броя на точките в една хоризонтална<br />линия на картината.</p> <p><strong>UDP</strong> (User Datagram Protocol) - протокол, който не гарантира доставката на<br />данните: не се пази информация за изпратено съобщение, но има висока скорост на<br />предаване на информацията.<br />Unbalanced signal &ndash; небалансиран сигнал &ndash; в CCTV индустрията това е типа на<br />сигнала, който най-често се предава по коаксиален кабел. Балансираните сигнали се<br />предават по UTP (усукана двойка).</p> <p><strong>Unicast streaming</strong> &ndash; изпращане на поток от информация (видео/аудио) по Интернет<br />на принципа &bdquo;един-към-един&ldquo;, тоест всеки клиент има отделна/уникална връзка със<br />сървъра и всеки клиент може да получава различен поток с различен битрейт<br />(bitrate); една от стандартните функции в менюто на IP камери; Unicast streaming<br />осигуряване на лог информация за всеки отделен клиент; този метод е за<br />предпочитане когато няма голям брой клиенти за едновременно наблюдение.</p> <p><strong>UPS</strong> (Uninteruptable Power Supply) &ndash; непрекъсваемо захранване &ndash;<br />електрическо устройство, включващо електроника и батерии (или дизелов<br />генератор) за осигуряване на захранване за важна апаратура в случай на<br />прекъсване на електрозахранването. UPS устройствата се използват предимно за<br />захранване на компютри в информационни центрове, сървърни машини и други<br />устройства, за които е важно да не спират работата си при спиране на<br />електрозахранването. UPS устройствата базирани на батерии осигуряват захранване<br />за кратък период от време &ndash; от 5 до 15 мин. Изходната мощност на тези устройства<br />се дава в VA (или kVA).</p> <p><strong>USB</strong> (Universal Serial Bus) - интерфейс между компютъра и периферните<br />устройства (скенери, принтери и т.н.).</p> <p><strong>UTP</strong> (Unshielded Twisted Pair) &ndash; неекранирана усукана двойка - тип<br />окабеляване, което използва един или няколко чифта кабели (усукани по двойки), в<br />една обща изолация (обвивка). Чрез използване на окабеляване с усукана двойка<br />видеосигналите могат да се предават на по-големи разстояния в сравнение с<br />използването на коаксиален кабел.</p> <p><strong>VariFocal</strong> - обозначава обектив с променливо фокусно разстояние.</p> <p><strong>Varifocal Lens</strong> (Zoom Lens) &ndash; варифокален обектив &ndash; обектив, на който може да<br />се променя фокусното разстояние, a оттам и ъгъла/полезрението (FOV &ndash; Field Of<br />View) на камерата; промяната на фокусното разстояние (FOV) се извършва ръчно на<br />камерата чрез лост/винт.</p> <p><strong>VBR</strong> (Variable BitRate) &ndash; променлива скорост на предаване/запис на<br />информацията &ndash; използва се най-често като един от изборите за предаване (или<br />запис) на информация при настройка на IP камера, запис на DVR (цифрово<br />записващо устройство), NVR (Network Video Recorder) или PC записващ софтуер. При<br />този метод информацията, която се предава (или записва) варира като обем/скорост<br />във времето, в зависимост от сложността на картината и скоростта движението на<br />обектите в полезрението на камерата.</p> <p><strong>VGA (Video Graphics Array)</strong> - видео графичен масив &ndash; видео стандарт с<br />аналогов изходен видеосигнал.</p> <p><strong>VGA output</strong> &ndash; VGA изход - спецификация за DVR-и и видео дисплеи (монитори);<br />при DVR-и означава, че устройството има аналогов видеоизход (15-пинов куплунг)<br />за свързване към видео монитор. Аналогично, повечето аналогови CCTV дисплеи<br />(монитори) имат VGA вход; VGA куплунгите още се наричат RGB куплунги.</p> <p><strong>VGA resolution</strong> &ndash; VGA резолюция &ndash; обозначава компютърния формат за<br />резолюция от 640x480 пиксела.<br />Video bandwidth &ndash; видео диапазон на честоти &ndash; диапазона между най-ниската и<br />най-високата честота, която даден видеосигнал може да достигне. Колкото този<br />диапазон е по-голям, толкова качеството на картината е по-добро. Типичният<br />диапазон за CCTV видеосигнал е 5.5MHz.</p> <p><strong>View-DR</strong> &ndash; функция на SONY IP камери за повишаване на динамичния обхват на<br />картината (и намаляване на видеошума); осигуряв по-добра видимост на детайлите<br />при големи разлики в осветеността на различни участъци от картината; постигат се<br />най-високите стойности за динамичен обхват в CCTV индустрията &ndash; 125dB за HD<br />камери и 84dB за Full HD камери.<br /><strong></strong></p> <p><strong>VMD</strong> (Video Motion Detection) &ndash; видео детекция на движение &ndash; функция на</p> <p><strong>DVR-</strong>и и други записващи устройства и софтуери. Функцията детектира движение в<br />полезрението на камерата, стартира алармено събитие и може да се използва за<br />начало на запис.</p> <p><strong>WAN</strong> (Wide Area Network) &ndash; компютърна мрежа с голям обхват. На практика всяка<br />мрежа, чиито връзки преминават през границите на различни организации, области<br />или държави може да се счита за WAN мрежа. Тези мрежи се използват, за да<br />свързват множество LAN и други видове мрежи, така че потребителите и<br />устройствата разположени в една от тези мрежи да могат да достъпват, да обменят<br />информация и да използват ресурси от отдалечените мрежи.</p> <p><strong>WDR</strong> (Wide Dynamic Range) - широк динамичен обхват &ndash; функция за<br />подобряване на качеството на образа в по-тъмните участъци от картината, без да се<br />увеличава експозицията на по-светлите. Резултатът е картина с много високо<br />качество и повече видими подробности. Картината получена с функцията WDR е с<br />по-контрастни цветове в сравнение с тази, получена чрез използването на BLC<br />(Backlight Compensation).</p> <p><strong>Web server</strong> - компютърна програма (инсталирана на компютър, който често се<br />нарича сървър). Уеб сървъра е програма, която позволява на уеб браузърите да<br />извличат файлове от компютъра, свързани към интернет. Уеб сървъра слуша за<br />заявки от уеб браузъри и при получаване на заявка за даден файл го изпраща<br />обратно към браузъра. В CCTV &bdquo;вграден web server&rdquo; e спецификация на IP камера<br />или цифрово записващо устройство (DVR, NVR) и означава, че устройството може да<br />се гледа през интернет благодарение на специален вграден интерфейс (web server).</p> <p><strong>Weatherproof</strong> &ndash; спецификация на електронно устройство, показваща, че може да се<br />използва при всякакви атмосферни условия (външен монтаж), но това не гарантира,<br />че устройството е водозащитено (waterproof). За степента на водо- и<br />прахозащитеност вижте определението за &ldquo;IP Rating&rdquo;.<br /><strong></strong></p> <p><strong>Watermark</strong> &ndash; функция на някои модели DVR-и. Представлява специален знак/лого,<br />който се поставя автоматично от DVR-а върху видеото и е видим при гледане на<br />записа на всеки кадър; функцията е изобретена като мярка за сигурност против<br />редактиране или изтриване на записи от DVR-a.<br /><strong></strong></p> <p><strong>Wireless camera</strong> &ndash; безжична камера &ndash; камера с вграден предавател за безжична<br />трансмисия на видео/аудио сигнала, генериран в камерата.<br /><strong></strong></p> <p><strong>XDNR</strong> (eXcellent Dynamic Noise Reduction) &ndash; функция на SONY IP камери за<br />намаляване на видео шума в условия с ниска осветеност; резултатната картина е по-<br />ясна, с по-добре видими подробности и минимално размазване на движещи се<br />обекти.</p> <p><br /><strong>XDR</strong> (eXtended Dynamic Range) &ndash; функция за увеличаване на динамичния обхват<br />и качеството на изображението; съкращението се използва от SАМSUNG.<br />Y axis &ndash; вертикална ос.<br />Zone masking &ndash; функция на CCTV камери или записващ софтуер, която позволява<br />на оператора да маскира произволни секции от полезрението на камерата, за да не<br />могат да бъдат наблюдавани и записвани.</p> <p><br /><strong>Zoom</strong> &ndash; възможността за промяна на FOV (Field Of View) (ъгъла на виждане) на<br />камерата. Има варифокални обективи (Zoom Lens), при които зумирането е ръчно,<br />както и Power Zoom обективи, които се управляват дистанционно и се използват<br />предимно в PTZ (високоскоростни куполни) камери. Някои DVR-и и камери имат<br />функцията Digital Zoom (цифров зум), т.е. могат да увеличават/зумират в картината<br />при гледане живо или на запис.,</p> <p></p> <h6><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">Системи за сигурност и контрол. Видеонаблюдение Hikvision Dahua Uniview Ezviz Imou. Камери с аналитични AI функции Acusense DeepinMind DeepinView при Hikvision и WizSense WizMind при Dahua.</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">Технология за цветна картина в пълен мрак ColorVu / ColorVu X от Hikvision, Full Color от Dahua и ColorHunter от Uniview както и технологията за повишена светлочувствителност StarLight. Благодарение на компресия</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">Ultra H265 и H265+ необходимия internet трафик е сведен до минимум. Cloud базиран достъп с известия през телефона. Разпознаване на лица и предмети, класификация на обекти вече и при по-ниския клас камери.</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">Wi-Fi камери с алгоритъм за класификация на предмети с възможност за съхранение в облачен сървър или на SD карта. Двупосочното аудио позволява комуникация и охрана едновременно. Imou и Ezviz са решенията на Dahua и Hikvision за безжични wi-fi камери.</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">Контрол на достъп и алармени системи от AJAX security system. Безжични алармени системи с все повече възможност за smart home функции. Сензори за дим и наводнение. Управление на всичко през телефон или таблет. AJAX security system предлага както жични </span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">така и безжични устройства с много дълъг живот на батериите.</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">Охранителни камери камери за наблюдение записващи устройства.</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'andale mono', monospace; color: #000000;">ТАГОВЕ: Hikvision Uniview Dahua AJAX security system TP-Link IP-Com TVT Imou EzViz Nippon ubiquiti Sebury SecuKey Longse Dorma Kaba Dorcas Assa Abloy Wi-Tek Western-Digital Purple SkyHawk</span></h6>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки